Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Mapa projektów

Państwo
Region
Temat

Baza projektów

PBU1/0211/16

RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zamość (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0224/16

Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Drohiczyn (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0677/16

Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0750/16

Czysta rzeka - główny priorytet

BENEFICJENT WIODĄCY: Miejskie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Zhabinkovskoe ZhKCh" (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU2/0809/18

Karpackie gwiaździste niebo

BENEFICJENT WIODĄCY: Instytut Rozwoju Regionu Karpackiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0813/18

4 pory roku - transgraniczne trasy turystyczne

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyński Obwodowy Fundusz Wsparcia Biznesu (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0832/18

Przyrodnicza skarbnica ponad granicami

BENEFICJENT WIODĄCY: Białowieski Park Narodowy (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0849/18

Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu w Karpatach

BENEFICJENT WIODĄCY: Park Narodowy "Beskidy Skolskie" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0861/18

Rezerwat Biosfery Roztocze

BENEFICJENT WIODĄCY: Local Tourist Organisation "Roztocze" (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0889/18

Odgłosy natury. SlowRivers - praktyczny pakiet dla turysty

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0914/18

Gra o Polesie

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Ludwin (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0920/18

Młodzi Lokalni Strażnicy Natury Doliny Bugu

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0927/18

Ukraińsko-polskie pojezierza - kraina legend: odkryj i ciesz się nieznanym

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyńska Rada Obwodowa (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0928/18

"Zielone spojrzenie" - promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Publiczne "Narodowy Związek Turystyki i Sportu" - Oddział Obwodowy w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU2/0941/18

Pszczoła karpacka — wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: NGO Stowarzyszenie Pszczelarzy "Karpacka eko-pasieka" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU2/0961/18

Poznajemy bogactwo przyrodnicze Karpat z koniem huculskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0968/18

Teraz razem — wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Łęczyński (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0969/18

Karpaty - kraina ryb wędrownych

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Sanocki (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0977/18

Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi

BENEFICJENT WIODĄCY: Białoruski Zielony Krzyż (Obwód miński, Białoruś)

PBU2/1002/18

Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Hajnowski (Województwo podlaskie, Polska)

PBU3/1046/20

Historia solą przyprawiana

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Sanok (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1047/20

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego rzek pogranicza: Marychy i Czarnej Hańczy

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Sejny (Województwo podlaskie, Polska)

PBU3/1085/20

Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast Rzeszowa i Łucka

BENEFICJENT WIODĄCY: Zarząd Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1121/20

Pszczoły Karpackie – nasi dobrodzieje

BENEFICJENT WIODĄCY: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach (Województwo podkarpackie, Polska)