Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

"Wspólne dziedzictwo - wspólna tożsamość" - zintegrowana promocja zasobów dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Kowla

AKRONIM

CommonIdentity

NUMER

PBU2/0838/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

W trakcie realizacji

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Łęczna (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Zarząd Rady Miasta Kowno (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 660,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 994,00 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy 01.01.2022 - 31.12.2022

Opis projektu

Partnerzy z Łęcznej i Kowla pracują wspólnie nad zwiększeniem atrakcyjności kulturalnej i turystycznej swoich terenów. Wspólne działania doprowadzą do rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez promocję unikatowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie kulturalnej oferty turystycznej. Projekt skierowany jest do samorządów lokalnych, instytucji kultury, organizacji społecznych, mieszkańców Łęcznej i Kowla oraz turystów. Jego celem jest rozwiązanie problemu braku promocji i niewykorzystania pełnego potencjału zasobów dziedzictwa kulturowego.

Projekt CommonIdentity koncentruje się na poprawie promocji dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Kowla. Potencjał gospodarczy, kulturowy i turystyczny oraz mentalność i zaangażowanie mieszkańców w kulturę to mocne strony, które niestety nie są w pełni wykorzystywane. Po obu stronach granicy, w obiektach i miejscach położonych przy ścieżkach dydaktycznych w Łęcznej i Kowlu, staną tablice informacyjne i tematyczne. W geograficznym centrum Łęcznej i na bulwarze Łesi Ukrainki w centrum Kowla zostaną umieszczone plany miast w formie billboardów z zaznaczonymi  obiektami dziedzictwa kulturowego i zabytkami oraz z ich zdjęciami. Powstanie również portal internetowy dla zainteresowanych badaczy i odwiedzających. Ponadto partnerzy projektu CommonIdentity będą organizować imprezy transgraniczne, tworzyć nowe produkty turystyczne, kampanie promocyjne i publikacje.

CommonIdentity będzie kierowany do mieszkańców, turystów, samorządów, instytucji kultury i organizacji społecznych. Partnerzy będą również dbać o to, aby produkty turystyczne były łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Wspólne działania będą wspierać przyszły rozwój i zwiększanie potencjału regionów przygranicznych poprzez efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna