Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)

AKRONIM

RiversHeritage

NUMER

PBU1/0677/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Miasta Dobromil (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 628 106,86 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 381 390,17 €
CZAS TRWANIA 60 miesięcy 04.07.2018 - 03.07.2023

Opis projektu

Rzeka San wraz z jej dopływami – Osławą i Wyrwą – należą do najcenniejszego dziedzictwa przyrodniczego Karpat. Dorzecze rzeki San jest miejscem występowania wielu cennych gatunków przyrodniczych (np. minoga strumieniowego czy Phenacobius catostomus). Dobromil na Ukrainie i Zagórz w Polsce są naturalnie połączone rzekami i razem chcą zachować swój wspólny skarb. Granica państwowa nie stanowi bariery dla rzek płynących wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Niestety, niewłaściwy system odprowadzania i oczyszczania ścieków rodzi negatywne konsekwencje – zanieczyszczenie wód, utratę różnorodności biologicznej i zagrożenie dla zdrowia ludzi. Większość gospodarstw domowych i obiektów w Dobromilu jest podłączona do wadliwej oczyszczalni ścieków. Pozostałe 30% i pięć dużych przedsiębiorstw nie jest podłączonych do żadnej sieci. W Zagórzu sytuacja nie jest lepsza – ścieki są obecnie przechowywane w szambach, które często przeciekają.

Projekt RiversHeritage ma na celu poprawę i ochronę jakości wody rzeki San po obu stronach granicy. Najważniejszym zadaniem jest budowa oczyszczalni ścieków w Dobromilu, w tym wymiana doświadczeń między pracownikami oczyszczalni w obu krajach. Ponadto planowana jest przebudowa kanalizacji o długości 4,5 km. Prawie 400 gospodarstw domowych i budynków zostanie podłączonych do nowej sieci kanalizacyjnej. Ponad 27 km kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców i usług powstanie również w trzech polskich wsiach: Czaszynie, Brzozowcu, Tarnawie Dolnej. Zostaną one podłączone do działającej już oczyszczalni ścieków w Zagórzu.

Działania prowadzone w ramach projektu będą miały zasadniczy wpływ na jakość życia lokalnych społeczności, a także turystów odwiedzających polsko-ukraińskie obszary przygraniczne. Projekt RiversHeritage znacząco wpłynie na piękno Karpat, w tym lokalnych rzek, co zwiększy ich atrakcyjność.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna