Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim

AKRONIM

NODGRO

NUMER

PBU1/0463/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Nowy Dwór (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Miejskie Przedsiębiorstwo Projektowania, Naprawy i Budowy „Grodnoobldorstroj” w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)
Komitet Wykonawczy Rejonu Grodzieńskiego (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 370 812,37 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 133 731,13 €
CZAS TRWANIA 25 miesięcy 01.06.2019 - 30.06.2021

Opis projektu

Piękno lokalnych miast, wspólna kultura ludowa i wartości historyczne to ogromny potencjał turystyczny pogranicza polsko-białoruskiego. Niestety, zły stan sieci drogowej ogranicza atrakcyjność tego obszaru. Gmina Nowy Dwór i obwód grodzieński to przykłady regionów, których naturalne możliwości są wykorzystane w niedostatecznym stopniu.

Projekt NODGRO poprawi dostępność regionów przygranicznych Polski i Białorusi poprzez remont dróg. Trzy trasy w gminie Nowy Dwór, na odcinku Nowy Dwór–Chorościany (ok. 6 km) zostaną przebudowane i poszerzone (droga nr 103584B i dwa odcinki wewnętrznych dróg gminnych). W ramach planowanych prac powstanie droga z nowym asfaltem, skrzyżowania, zjazdy i rowy, przepusty i odwodnienie. Ponadto zakupiony zostanie nowy sprzęt do przyszłego utrzymania dróg. Partner białoruski zamierza wyremontować 5,5 km drogi nr H6044 na odcinku Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz. Trasa zostanie poszerzona do 7 m, ułożona będzie nowa nawierzchnia asfaltowa, powstaną skrzyżowania z innymi drogami i system odwodnienia. Ponadto wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości ok. 5 km. W celu poprawienia jakości swoich usług, podczas spotkań roboczych i konferencji partnerzy będą się wymieniać doświadczeniami i wiedzą na temat transportu niskoemisyjnego w oparciu o przyjazne dla środowiska rozwiązania.

Inwestycje NODGRO zaowocują krótszym czasem podróży po drogach lokalnych i regionalnych, co doprowadzi do lepszej dostępności strefy przygranicznej dla zwiedzających. Nowe szlaki transportowe stworzą lepsze warunki dla rozwoju turystyki, pobudzą lokalną przedsiębiorczość i w efekcie poprawią standard życia mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna