Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych

AKRONIM

BugUnitesUs

NUMER

PBU1/0224/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-BY-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Drohiczyn (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Rada miasta Czerwonograd (Obwód wołyński, Ukraina)
Komitet Wykonawczy Rejonu Drohiczyńskiego (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 414 765,86 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 273 289,27 €
CZAS TRWANIA 48 miesięcy 04.07.2018 - 03.07.2023

Opis projektu

Bug i jego okolice ze skarbami przyrody jednoczą trzech sąsiadów: Polskę, Białoruś i Ukrainę. Pomimo potencjału regionów turystyka nigdy nie odgrywała znaczącej roli w ich rozwoju. Jednym z powodów jest niewystarczające wykorzystanie naturalnych walorów rzeki i niedostateczna infrastruktura turystyczna.

Partnerzy projektu BugUnitesUs postanowili stworzyć nowe warunki i perspektywy dla regionu. Podróżującym rzeką Bug zostaną zaoferowane dwa nowe szlaki wodne wraz z odpowiednimi oznakowaniami, punktami informacyjnymi i blisko 40 miejscami odpoczynku. Pierwszy szlak kajakowy poprowadzi z Werchobuża do Wyszkowa w Polsce (ok. 700 km), kolejny szlak z Bielina do Brześcia na Białorusi wzdłuż Kanału Dniepr–Bug i rzeki Muchawiec (ok. 100 km). Ponadto w Sokalu, Bielinie  i Drohiczynie zostaną utworzone trzy Centra Turystyki Kajakowej, promujące dziedzictwo przyrodnicze i turystykę kajakową na tym obszarze. Odwiedzający będą mogli bezpłatnie wypożyczyć kajaki i niezbędny sprzęt, wybrać najbardziej odpowiedni kajak na odkrytym basenie, wziąć udział w warsztatach i pokazach kajakowych. Dodatkowo Centrum w Drohiczynie utworzy muzeum kajakarstwa z jedynym w swoim rodzaju symulatorem kajakowym dla młodych, starszych lub niepełnosprawnych gości, gdzie będą mogli spróbować sił “na sucho”. Wszystkie centra będą wyposażone w przenośne elektroniczne translatory dla turystów zagranicznych.

Projekt BugUnitesUs poprawi infrastrukturę turystyczną wzmacniając lokalny potencjał i wzrost gospodarczy. Co równie ważne, partnerzy wzmocnią współpracę i wymianę doświadczeń razem rozwiązując wspólne problemy. Nowe szlaki kajakowe, wiodące przez granice Ukrainy, Białorusi i Polski, pozwolą miłośnikom przyrody odkryć dziewicze piękno rzeki Bug na obszarze przygranicznym.

Aktualności z projektu

28 28 / 07 / 2020

Centrum kajakowe na Podlasiu

Trwa realizacja trójstronnego projektu...
27 27 / 04 / 2020

Historie z projektów 9. Wodna autostrada z Drohiczyna do… Drohiczyna

Przez ponad trzydzieści lat Mikołaj Garastyuk organizował, promował sport i turystykę w rejonie Drohiczyna...
17 17 / 01 / 2020

Projekt tygodnia - BugUnitesUs

Rzeka Bug i jej otoczenie to naturalny skarb łączący trzy kraje: Polskę, Białoruś i Ukrainę.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna