Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Operacyjne monitorowanie wizualne przejść granicznych

AKRONIM

BCPmonitoring

NUMER

PBU1/0240/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

GRANICE

PRIORYTET

4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

BENEFICJENT

Łucki Oddział Straży Granicznej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Obwód wołyński, Ukraina)
Lwowski Oddział Straży Granicznej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Obwód lwowski, Ukraina)
Mościski Oddział Straży Granicznej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Obwód lwowski, Ukraina)
Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Województwo lubelskie, Polska)
Komenda Główna Straży Granicznej (Województwo mazowieckie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 448 453,40 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 203 608,06 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 21.08.2018 - 20.08.2021

Opis projektu

Małe samoloty to nowy sposób przemytu w przestrzeni powietrznej na niskich wysokościach (do 1,5 km), poza zasięgiem radaru. W 2016 roku zarejestrowano 67 przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej na granicy polsko-ukraińskiej i ich ilość nadal rośnie. Obecnie nie ma skutecznego sposobu ich zwalczania, ponieważ start samolotów odbywa się poza kontrolowanymi obszarami przygranicznymi. Nie ma również środków technicznych umożliwiających wczesne wykrycie i zwalczanie takich przestępstw. Jednym z możliwych sposobów rozwiązania tego problemu jest użycie bezzałogowych statków powietrznych, przeznaczonych do monitorowania granicy państwowej, wód i lasów, zdolnych do wykonywania zdjęć lotniczych i prowadzenia działań poszukiwawczych.

Partnerzy projektu BCPmonitoring dążą do stworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu wymiany informacji między oddziałami granicznymi Ukrainy i Polski. Ukraiński beneficjent wyposaży jednostki straży granicznej w Łucku, Lwowie i Mościskach w bezzałogowe statki powietrzne (Łuck – 4 sztuki, Lwów i Mościska – po 8 sztuk), wraz z cyfrowymi kamerami wideo i termowizyjnymi o zasięgu 30 km. Nowy system nadzoru po stronie polskiej obejmie odcinek o długości 4 km do przejścia granicznego Hrebenne-Rawa Ruska. Będą się na nim znajdować kamery termowizyjne i do światła dziennego (min. 8 sztuk), system ochrony obwodowej (4 km) i sprzęt do transmisji danych. Polski partner zakupi także przenośne chłodzone kamery (16 sztuk) i system PTT Radioconnect (7 zestawów) umożliwiający komunikację za pośrednictwem operatora GSM w obszarze słabego zasięgu radiowego.

Efekty projektu przyniosą największe korzyści lokalnym mieszkańcom pogranicza polsko-ukraińskiego. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych i wspólne patrolowanie granic umożliwią działanie na tym samym poziomie wydajności, tworząc silne partnerstwo, wymianę doświadczeń i podstawy przyszłej współpracy między służbami granicznymi obu krajów. Kolejnym rezultatem projektu będzie rozwój turystyki i nowe możliwości biznesowe na poziomie regionalnym na obszarach przygranicznych Polski i Ukrainy.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna