Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Centralny)

AKRONIM

IBSSCenter

NUMER

PBU1/0239/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

GRANICE

PRIORYTET

4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

BENEFICJENT

Lwowski Oddział Straży Granicznej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Obwód lwowski, Ukraina)
Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Województwo lubelskie, Polska)
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej (Województwo podkarpackie, Polska)
Komenda Główna Straży Granicznej (Województwo mazowieckie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 435 921,90 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 192 329,71 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 06.11.2018 - 05.11.2021

Opis projektu

Wschodnia część Polski, będąca zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, doświadcza prób różnych form przestępczości granicznej. Główne rodzaje nielegalnej działalności na granicy polsko-ukraińskiej to przemyt towarów i podejrzana migracja. Oddziały Straży Granicznej muszą reagować na nowe metody przemytników wykorzystujących nowoczesne środki techniczne, takie jak małe samoloty latające na niskich wysokościach (do 1,5 km). Jednym ze sposobów rozwiązania problemu jest wykorzystanie nowoczesnego systemu monitorowania termograficznego.

Projekt IBSSCenter, wraz z dwoma innymi projektami realizowanymi przez tego samego beneficjenta (IBSSSouth i IBSSNorth), miał na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-ukraińskiej za pomocą nowego, wysokiej jakości systemu monitoringu termograficznego. Projekt obejmował środkową i południową Polskę (województwo lubelskie i podkarpackie) oraz środkowozachodnią część Ukrainy (obwód lwowski) i wraz z innymi projektami IBSS zabezpiecza granicę polsko-ukraińską na całej długości. W ramach projektu Nadbużański Oddział Straży Granicznej zakupił 8 kamer termowizyjnych i 38 przenośnych radiotelefonów. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zaopatrzył się w optyczno-elektroniczny system nadzoru, system ochrony obwodowej i 3 kamery termowizyjne. Lwowski Oddział Straży Granicznej otrzymał 8 pojazdów patrolowych, 3 mobilne zestawy termowizyjne i 126 radiostacji. Partnerzy przeprowadzili również szkolenia i spotkania dotyczące skuteczności wymiany informacji i organizacji wspólnego patrolowania, a także promocji po obu stronach granicy.

Projekt IBSSCenter ma pozytywny wpływ na życie mieszkańców, a w rezultacie wnosi wkład we wzrost gospodarczy tego obszaru (handel, produkcja, usługi itp.). Ponadto ograniczenie działalności przestępczej stworzy nowe szanse na rozwój małego regionalnego biznesu. Dzięki ścisłej współpracy między partnerami projekt przyczynia się do tworzenia takich samych zasobów i możliwości dla straży granicznej po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna