Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego

AKRONIM

PUFL

NUMER

PBU1/0591/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Zakład Komunalny "Agencja Rozwoju Euroregionu Bug" (Obwód wołyński, Ukraina)
Fundacja Charytatywna Ihora Palytsia “Tilky Razom” (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 712 358,50 € DOFINANSOWANIE Z EIS 641 122,65 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 01.11.2018 - 31.10.2021

Opis projektu

Bezpieczeństwo podróżowania na pograniczu polsko-ukraińskim jest jednym z palących problemów, wynikającym ze złego stanu dróg i poruszających się po nich pojazdów. Ruch w tym regionie stale rośnie, zwiększając ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Poważne wypadki często zdarzają się poza miastami, z dala od siedzib profesjonalnych służb pomocy. Działają tu tylko ochotnicze straże pożarne, które szybko docierają na miejsce i udzielają pierwszej pomocy ofiarom.

Projekt PUFL wspiera ochotnicze jednostki ratownicze w unowocześnianiu sprzętu i szkoleniu ratowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony użytkowników dróg w województwie lubelskim i obwodzie wołyńskim. W ramach projektu ulepszenie systemów ratowniczych i przeciwpożarowych będzie realizowane przez 32 Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce i 15 nowo utworzonych jednostek pożarniczych na Ukrainie. Aby zapewnić odpowiednią pomoc ofiarom wypadków, jednostki zostaną wyposażone w medyczne torby ratownicze, kamizelki, podnośniki pneumatyczne, rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne i inne narzędzia. Następnie zorganizowane zostaną certyfikowane szkolenia, konferencje, wspólne ćwiczenia terenowe i wizyty studyjne dla prawie 500 ratowników z obu krajów. Wzmocnią one umiejętności zawodowe, a także będą stanowić platformę współpracy i wymiany wiedzy specjalistycznej uczestników. Kampania edukacyjna „Bezpieczny pieszy” na temat pierwszej pomocy i zachowania bezpieczeństwa na drogach, przeprowadzona przez strażaków w polskich i ukraińskich szkołach podstawowych zaowocuje wzrostem świadomości mieszkańców.

Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość działań jednostek ochotniczych straży pożarnych na pograniczu polsko-ukraińskim. Szkolenie i wyposażenie ich w podstawowe urządzenia ratownicze pozwoli lepiej i skuteczniej ratować życie osób ulegających wypadkom drogowym. Lokalne społeczności na tym obszarze będą mogły liczyć na szybką i skuteczną pomoc. Czas i profesjonalizm często decydują o szansach na przeżycie.

 

 

Rezultaty projektu


UTWORZONE JEDNOSTKI POŻARNICZE

W obwodzie wołyńskim powstało 15 jednostek OSP. Doświadczenie polskiego partnera było bazą do utworzenia tego typu struktur.

 


WYPOSAŻENIE W SPRZĘT

Dzięki projektowi OSP z województwa lubelskiego wzbogaciły się o nowy sprzęt wykorzystywany w ratownictwie drogowym. Zakupiono między innymi: torby ratownicze, kamizelki taktyczne, poduszki pneumatyczne, agregaty hydrauliczne i nożyce hydrauliczne do cięcia samochodów.W ramach projektu ukraińskie jednostki OSP zakupiły torby medyczne oraz kamizelki taktyczne. Efektem współpracy było także przekazanie przez polskich strażaków sprzętu oraz samochodów kolegom z Ukrainy.

 


WIZYTY STUDYJNE

 • czerwiec 2019 roku

52-osobowa delegacja z Ukrainy wzięła udział w zawodach strażackich powiatu lubelskiego. Była również gościem dwóch jednostek z gminy Głusk włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uczestnicy delegacji oglądali sprzęt, wyposażenie oraz system powiadamiania o zdarzeniach. Rozmawiali o zasadach działalności, czasie reakcji, uprawnieniach i szkoleniach. Strażacy ochotnicy z Wilczopola przygotowali niespodziankę w formie pokazu ratowania ofiary pożaru. Drugą niespodzianką była prezentacja samochodu strażackiego, który gmina przeznaczyła na pomoc dla Ukrainy. Drugiego dnia wizyty zaprezentowały się jednostki z Gminy Chełm oraz Wojsławice.

Celem jaki przyświecał organizatorom wizyty było zaprezentowanie różnych jednostek: zarówno tych znakomicie wyposażonych w nowoczesny sprzęt, jak i tych działających w skromniejszych warunkach. Miało to pokazać uczestnikom, że w każdych warunkach można działać, tworzyć zgrane drużyny i pomagać swoim społecznościom w wielu dziedzinach życia. • czerwiec 2021 roku

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią druga wizyta musiała zostać zorganizowana w formule on-line. Partnerzy dołożyli wszelkich starań, aby zakres wizyty i jej treść merytoryczna były jak najbardziej efektywne. W ramach przygotowań do wizyty polscy strażacy nakręcili półgodzinny film, w którym zaprezentowali sprzęt i wyjaśnili jak działa dość skomplikowany system ratownictwa w Polsce. Na koniec zaprezentowali ćwiczenia w dotarciu do ofiar wypadku samochodowego oraz pożaru domu i jak najszybszego udzielenia pomocy ofiarom. Film stanowił merytoryczną część spotkania on-line. Po jego obejrzeniu strażacy dyskutowali, dzieląc się spostrzeżeniami oraz doświadczeniem.

Zamieszczony w Internecie film jest materiałem instruktażowym dla kolejnych strażaków wolontariuszy.

       Materiał filmowy zrealizowany na potrzeby wizyty studyjnej OSP z Ukrainy w Gminie Głusk

 


WSPÓLNE SZKOLENIA

 • sierpień-wrzesień 2020 roku

We wspólnych polsko-ukraińskich ćwiczeniach wzięło udział 160 strażaków. Do ich organizacji wydzielono bezpieczną strefę z zapleczem sanitarnym i nagłośnieniem, 2 samochody do cięcia, manekiny, fantomy oraz służby państwowego systemu ratownictwa do prowadzenia i nadzorowania ćwiczeń. Ćwiczenia polegały na symulacji kilku wypadków komunikacyjnych z rannymi. Byli to piesi lub pasażerowie i kierowcy, których trzeba było bezpiecznie wyciągnąć i udzielić pierwszej pomocy. Strażacy-ochotnicy zostali podzieleni na zespoły, z których każdy realizował inne zadania. Profesjonaliści na bieżąco koordynowali działania, komentowali oraz podpowiadali jak należy reagować. • lipiec 2021 roku

Szkolenie, które miało odbyć się w Ukrainie, z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią odbyło się w formule on-line. Najpierw polscy strażacy nakręcili 20-minutowy film, w którym zaprezentowali swój zespół, sprzęt, a następnie symulowany wypadek, którego konsekwencją było cięcie samochodu. Ukraiński partner również nagrał krótki film prezentujący sprzęt i procedury ratownictwa drogowego. Następnie podczas spotkania on-line zostały zaprezentowane oba filmy, a zespoły miały możliwość zadawania pytań oraz dyskusji.

      Wspólne szkolenia w terenie

 


SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

W Polsce od lutego do listopada 2019 roku przeprowadzono cykl szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Prowadzone w 10 grupach zajecia praktyczne i teoretyczne zakończyły się egzaminem państwowym. 370 uczestników, którzy pomyślnie zaliczyli egzamin, otrzymało certyfikat ratownika.W Ukrainie 100 strażaków-ochotników z 15 gmin obwodu wołyńskiego również zostało przeszkolonych w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej. Zajęcia zakończyły się egzaminem i wydaniem certyfikatów. Szkolenie zostało przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym Oddziału Ratownictwa Głównego Zarządu Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu.

 


KAMPANIA EDUKACYJNA „BEZPIECZNY PIESZY”

Beneficjenci zorganizowali spotkania z uczniami szkół podstawowych województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego. Biorący w nich udział strażacy, ratownicy i policjanci zapoznali dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na drogach. Głównym celem kampanii było uświadomienie niebezpieczeństw jakie zdarzają się drogach, obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu, czyli wyrobieniu nawyków, które mogą uchronić dzieci przed udziałem w wypadku drogowym. Akcja cieszyła się dużą popularnością.

 

 

Aktualności z projektu

03 03 / 08 / 2020

Ćwiczenia strażaków w projekcie PUFL

Mamy dla Państwa kolejny wakacyjny pomysł...
09 09 / 07 / 2019

Projekt tygodnia - PUFL

Projekt „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” akronim PUFL jest realizowany w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna