Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego

AKRONIM

PUFL

NUMER

PBU1/0591/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Zakład Komunalny "Agencja Rozwoju Euroregionu Bug" (Obwód wołyński, Ukraina)
Fundacja Charytatywna Ihora Palytsia “Tilky Razom” (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 712 358,50 € DOFINANSOWANIE Z EIS 641 122,65 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 01.11.2018 - 31.10.2021

Opis projektu

Bezpieczeństwo podróżowania na pograniczu polsko-ukraińskim jest jednym z palących problemów, wynikającym ze złego stanu dróg i poruszających się po nich pojazdów. Ruch w tym regionie stale rośnie, zwiększając ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Poważne wypadki często zdarzają się poza miastami, z dala od siedzib profesjonalnych służb pomocy. Działają tu tylko ochotnicze straże pożarne, które szybko docierają na miejsce i udzielają pierwszej pomocy ofiarom.

Projekt PUFL wspiera ochotnicze jednostki ratownicze w unowocześnianiu sprzętu i szkoleniu ratowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony użytkowników dróg w województwie lubelskim i obwodzie wołyńskim. W ramach projektu ulepszenie systemów ratowniczych i przeciwpożarowych będzie realizowane przez 32 Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce i 15 nowo utworzonych jednostek pożarniczych na Ukrainie. Aby zapewnić odpowiednią pomoc ofiarom wypadków, jednostki zostaną wyposażone w medyczne torby ratownicze, kamizelki, podnośniki pneumatyczne, rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne i inne narzędzia. Następnie zorganizowane zostaną certyfikowane szkolenia, konferencje, wspólne ćwiczenia terenowe i wizyty studyjne dla prawie 500 ratowników z obu krajów. Wzmocnią one umiejętności zawodowe, a także będą stanowić platformę współpracy i wymiany wiedzy specjalistycznej uczestników. Kampania edukacyjna „Bezpieczny pieszy” na temat pierwszej pomocy i zachowania bezpieczeństwa na drogach, przeprowadzona przez strażaków w polskich i ukraińskich szkołach podstawowych zaowocuje wzrostem świadomości mieszkańców.

Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość działań jednostek ochotniczych straży pożarnych na pograniczu polsko-ukraińskim. Szkolenie i wyposażenie ich w podstawowe urządzenia ratownicze pozwoli lepiej i skuteczniej ratować życie osób ulegających wypadkom drogowym. Lokalne społeczności na tym obszarze będą mogły liczyć na szybką i skuteczną pomoc. Czas i profesjonalizm często decydują o szansach na przeżycie.

Aktualności z projektu

03 03 / 08 / 2020

Ćwiczenia strażaków w projekcie PUFL

Mamy dla Państwa kolejny wakacyjny pomysł...
09 09 / 07 / 2019

Projekt tygodnia - PUFL

Projekt „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” akronim PUFL jest realizowany w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna