Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Przywrócenie wspólnego dziedzictwa kulturowego bazą dla transgranicznej współpracy młodzieży i grup twórczych z Polski i Białorusi

AKRONIM

ROCCO

NUMER

PBU1/0195/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Puchaczów (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Departament ds. Wychowania, Kultury i Młodzieży Komitetu Wykonawczego Rejonu Lachowickiego (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 756 633,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 476 633,00 €
CZAS TRWANIA 45 miesięcy 01.07.2019 - 31.03.2023

Opis projektu

Polska i Białoruś współdzielą dziedzictwo historyczne, cenną kulturę i tradycję. Przez wieki oba kraje przeżywały trudne czasy, ale wspólne korzenie pozostały, co jest widoczne w wielu obiektach historycznych znajdujących się na tym obszarze. Jednym z nich jest dwór Lacherta w Ciechankach, zbudowany w XIX wieku, a później odnowiony przez jednego z najbardziej znanych polskich architektów, Bohdana Lacherta. W tym samym czasie wzniesiono także klasycystyczny Dwór Rodzinny Rejtanów w Hruszówce.

Autorzy projektu ROCCO dostrzegli ogromny potencjał obu obiektów dziedzictwa i w oparciu o nie postanowili zaktywizować turystykę. Inwestycja koncentruje się na kompleksowej renowacji starych dworów. Powstaną w nich dwie nowe instytucje kultury – Centrum Turystyki, Historii i Kultury w Hruszówce oraz Centrum Pracy Twórczej w Ciechankach. Oba centra będą angażować młodzież i artystów w różnorodne działania związane ze wspólną historią i dziedzictwem regionu przygranicznego: transgraniczne obozy, spotkania poświęcone historii, liczne wystawy, plenery, warsztaty projektowe, imprezy na świeżym powietrzu, wizyty studyjne i wiele innych. Ponadto, przy udziale rycerskiej grupy rekonstrukcyjnej, zostanie zrekonstruowana bitwa o twierdzę w Lachowiczach. Jednocześnie, dziedzictwo tego obszaru będzie promowane podczas konferencji prasowych oraz poprzez filmy, spoty medialne, artykuły i stworzone strony internetowe.

Wymiana pomysłów, know-how i wiedzy między partnerami wpłynie na lepszą ochronę wspólnego dziedzictwa Polski i Białorusi. Zwiększone zainteresowanie turystów odnowionymi obiektami spowoduje stopniowy wzrost liczby odwiedzających. Ponadto większa świadomość cennego dziedzictwa kulturowego Polski i Białorusi przyczyni się do rozwoju turystyki i rozwoju gospodarczego regionu przygranicznego.

Aktualności z projektu

19 19 / 08 / 2020

Projekt tygodnia - ROCCO

Polska i Białoruś współdzielą historię, cenną kulturę i tradycje. Śladem tego są liczne obiekty historyczne na tym obszarze.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna