Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Księżpol & Kristinopol: etno+geo=perspektywa

AKRONIM

K&K:PolUA

NUMER

PBU2/0786/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Księżpol (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Dom Ludowy w Czerwonogrodzie (Obwód lwowski, Ukraina)
Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu (Województwo lubelskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 480,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 832,00 €
CZAS TRWANIA 18 miesięcy 01.07.2020 - 31.12.2021

Opis projektu

W województwie lubelskim i obwodzie lwowskim kultury polska i ukraińska od dawna wzajemnie oddziałują na siebie. Niektóre ich elementy są wspólne, a inne odmienne,  jednocześnie świadomość społeczności na temat wspólnego pochodzenia kulturowego i etnicznego jest niska. Gmina Księżpol wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu (województwo lubelskie, Polska) i Domem Ludowym w Czerwonogrodzie (obwód lwowski, Ukraina) doszły do wniosku, że brakuje narzędzi do nawiązania współpracy transgranicznej w dziedzinie życia kulturalnego i ochrony dziedzictwa historycznego. Co więcej, brak transgranicznej wymiany kulturalnej uniemożliwia nawiązanie dobrych stosunków sąsiedzkich.

Projekt K&K:PolUA oferuje narzędzia, które umożliwią wymianę kulturalną między Księżpolem a Czerwonogrodem. W tych miastach odbędą się wspólne warsztaty kulinarno-artystyczne i fotograficzne, dokumentujące dziedzictwo kulturowo-historyczne. Wydarzenia te pozwolą mieszkańcom z obu regionów zapoznać się ze wspólną spuścizną. Powstanie również zespół artystyczny, którego utwory będą oparte głównie na tradycyjnej muzyce ludowej. Grupa będzie rozwijać swój repertuar w ramach warsztatów artystycznych. Ponadto, dzięki budowie amfiteatru w Czerwonogrodzie i zakupowi sprzętu nagłaśniającego do sali koncertowej w Księżpolu, będzie możliwa organizacja wielu innych wydarzeń kulturalnych.

W projekt zaangażowane będzie szerokie grono mieszkańców obu obszarów przygranicznych, tj. osoby związane z działalnością kulturalną i artystyczną,  zajmujące się ochroną spuścizny historycznej oraz młodzież, która będzie bezpośrednim beneficjentem projektu. Realizacja projektu pozwoli społeczności zapoznać się z dziedzictwem kulturowo-historycznym sąsiadów zza granicy oraz odkryć podobieństwo obu kultur. Co więcej, działania rozpoczęte w ramach przedsięwzięcia będą kontynuowane w kolejnych latach po jego zakończeniu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna