Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Rzeszów i Wynohradiw – miasta przyjazne zwierzętom

AKRONIM

CBC4animals

NUMER

PBU1/0725/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Centrum Inwestycji i Rozwoju Rady Miasta Wynohradiw w obwodzie zakarpackim (Obwód zakarpacki, Ukraina)

BENEFICJENT

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt (Województwo podkarpackie, Polska)
Rada Miasta Wynohradiw (Obwód zakarpacki, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 667 841,20 € DOFINANSOWANIE Z EIS 601 057,08 €
CZAS TRWANIA 30 miesięcy 01.11.2018 - 30.04.2021

Opis projektu

Bezpańskie zwierzęta mogą przenosić wiele chorób zakaźnych, gdy mają kontakt z ludźmi i dzikimi zwierzętami. Wynohradiw i Rzeszów zmagają się z tymi problemami - niedostateczną kontrolą i brakiem szczepień, słabymi zasobami sprzętowymi i nieodpowiedzialnym nastawieniem właścicieli zwierząt. Sterylizacja i szczepienia to główne metody zapobiegawcze w celu kontroli populacji bezpańskich zwierząt.

Aby zmniejszyć ryzyko epidemiologiczne, partnerzy projektu CBC4animals postanowili wprowadzić wspólne działania zapobiegawcze. Projekt przewiduje leczenie, czipowanie, szczepienia i sterylizację 100 bezpańskich zwierząt w Wynohradiwie i 100 w Rzeszowie, a także czipowanie 900 zwierząt w stolicy Podkarpacia. Ponadto Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt zmodernizuje halę schroniska, w tym zainstaluje ogrzewanie podłogowe i zastąpi metalowe siatki szklanymi ścianami. Po stronie ukraińskiej w Wynohradiwie powstanie Centrum Kontroli Zwierząt z pomieszczeniami: Służby Weterynaryjnej, Służby Odłowu Zwierząt i Stacji Wykorzystania Odpadów. Będzie tam miejsce pobytu dla zwierząt, strefa kwarantanny, wybieg dla czworonogów, krematorium. Oba centra zostaną również wyposażone w specjalistyczne urządzenia medyczne (laparoskop, endoskop, urządzenia rentgenowskie i USG, stoły operacyjne, maszynę do badania krwi i wiele innych), a także specjalistyczne samochody do transportu. Ponadto pracownicy z Ukrainy i Polski będą mogli wymienić się doświadczeniami z zakresu chirurgii i innych umiejętności zawodowych. Obaj partnerzy przeprowadzą również szereg działań edukacyjnych na temat postępowania z bezpańskimi zwierzętami.

Główną korzyścią projektu dla obszaru przygranicznego Polski i Ukrainy jest stworzenie warunków zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród mieszkańców. Kontrola populacji bezpańskich zwierząt i ich immunizacja znacznie zmniejszy bezpośrednie zagrożenie epidemiologiczne. Wymiana doświadczeń między partnerami i kampania edukacyjna poprawi poziom usług i zwiększy możliwość znalezienia właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

 

 

Rezultaty projektu


CZIPOWANIE, SZCZEPIENIA I STERYLIZACJA ZWIERZĄT

Rzeszów

Przeprowadzono 219 zabiegów kastracji oraz szczepienia psów. W ramach projektu oznakowano 1000 psów mikroczipami.

Wynohradiw

1000 bezpańskich zwierząt zostało zaczipowanych, zaszczepionych oraz wysterylizowanych.

 


PUBLIKACJE

 • przewodnik dotyczący humanitarnego traktowania zwierząt (dostępny tylko w wersji ukraińskiej)

       Przewodnik

 • film pokazujący realizację projektu

             Rzeszów i Wynohradiw - miasta przyjazne zwierzętom

 


INFRASTRUKTURA

Rzeszów

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt zmodernizowało halę schroniska - zostało zainstalowane ogrzewanie podłogowe, a metalowe siatki zastąpiono szklanymi ścianami.
 

Wynohradiw

Powstało tu Centrum Kontroli Weterynaryjnej. Składa się ono z pomieszczeń służby weterynaryjnej, służby wyłapywania bezpańskich zwierząt i stacji wykorzystania odpadów. Znajduje się tam miejsce pobytu dla zwierząt, strefa kwarantanny, wybieg dla czworonogów oraz krematorium.

      Budowa Centrum Kontroli Weterynaryjnej

 


WYPOSAŻENIE/SPRZĘT

Centra w Rzeszowie oraz Wynohradiwie zostały wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny (między innymi laparoskop, endoskop, urządzenia rentgenowskie i USG, stoły operacyjne, maszyna do badania krwi), sprzęt biurowy oraz artykuły dla zwierząt. Dla Centrum w Wynohradiwie został zakupiony samochód służący do transportu wyłapywanych zwierząt.

 

Galeria

Aktualności z projektu

04 04 / 07 / 2019

Historie z projektów 1. Znaleźć prawdziwy dom...

Nieufny wzrok. Czarne, smutne oczy patrzą zza krat...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna