Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

"Zielone spojrzenie" - promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego

AKRONIM

GreenView

NUMER

PBU2/0928/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Publiczne "Narodowy Związek Turystyki i Sportu" - Oddział Obwodowy w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

BENEFICJENT

Gmina Sokółka (Województwo podlaskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 64 722,22 €
CZAS TRWANIA 28 miesięcy 01.07.2020 - 31.10.2022
DOFINANSOWANIE Z EIS 58 250,00 €

Opis projektu

Wyjątkowe obszary chronione, położone na pograniczu między Sokółką (Polska) i Grodnem (Białoruś), mają duży potencjał turystyczny. Niestety, tereny te nie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i odwiedzających. Partnerzy białoruscy i polscy dążą do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności obszaru poprzez wizualizację chronionych obiektów przyrodniczych i ich promocję.

W tym celu partnerzy projektu Green View usystematyzują informacje o chronionych obiektach przyrodniczych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (PL), Puszczy Grodzieńskiej (BY) oraz wzdłuż rzek Łosośna/Lasosna – Niemen.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki współpracy pochodzących z obu krajów fotografików oraz ekspertów w dziedzinie fotografii, wideografii, turystyki i ochrony przyrody, poprzez konkursy i wyprawy fotograficzno-filmowe, organizację transgranicznych „okrągłych stołów” i publikacje prac. W celu promocji obszarów chronionych planowana jest także aktualizacja/rozbudowa trzech zielonych szlaków turystycznych oraz stworzenie ich elektronicznych wersji w formie aplikacji mobilnej. Trasy te będą przebiegać przez Puszczę Grodzieńską, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz wzdłuż rzek Łosośna/Lasosna – Niemen.

Działania polsko-białoruskie pomogą zwiększyć świadomość mieszkańców i odwiedzających na temat dziedzictwa przyrodniczego obu kompleksów leśnych. Wraz ze wzrostem potencjału turystycznego po obu stronach granicy powstaną nowe możliwości transgranicznej ekoturystyki.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna