Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Opracowanie nowej trasy rowerowej wraz z aplikacją mobilną "Velo Fort" wzdłuż fortów Twierdzy Brześć

AKRONIM

VeloFort

NUMER

PBU2/0858/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Lokalny Fundusz Charytatywny "Fundusz Rozwoju Twierdzy Brześć" (Obwód brzeski, Białoruś)

BENEFICJENT

Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej (Województwo lubelskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 56 566,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 50 869,80 €
CZAS TRWANIA 17 miesięcy 01.07.2020 - 30.11.2021

Opis projektu

Twierdza Brześć, z jej znajdującymi się na terenie Białorusi i Polski fortami to intrygujące miejsce o walorach historycznych i kulturalnych. Przed I wojną światową budowle te znajdowały się głównie w Brześciu i Terespolu. Niektóre z nich, na skutek działań wojennych uległy zniszczeniu, co spowodowało, że nie cieszyły się dostatecznym uznaniem i zainteresowaniem, a obecnie są postrzegane jako opuszczone. Dlatego też, partnerzy projektu chcą przywrócić temu transgranicznemu dziedzictwu kulturowemu należne znaczenie.

Celem projektu VeloFort jest zintegrowanie dwóch miast – Brześcia i Terespola ­– poprzez zbadanie znaczenia i wartości kulturowej fortów jako obiektów wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz promowanie białorusko-polskiej spuścizny historycznej Twierdzy Brześć. Fundacja Rozwoju Twierdzy Brześć (BY), na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań, stworzy prowadzącą przez forty trasę rowerową z zainstalowanymi tablicami informacyjnymi i mobilną aplikacją "Velo Fort".  Instytut Kultury Cyfrowej (PL) i jego białoruski partner zorganizują pięciodniowe warsztaty "Twórz w Forcie" oraz wycieczkę rowerową "Velo Fort dla każdego" dla studentów i młodzieży z obu krajów. Wydarzenia te pomogą zmienić sposób postrzegania fortów i nadać im nowy, atrakcyjny wizerunek poprzez rozwijanie nowych narracji i instalowanie na ich terenach obiektów sztuki publicznej.

Realizacja projektu VeloFort wykreuje nowe pomysły na dalsze inicjatywy kulturalne. Mieszkańcy i turyści z obu krajów będą mogli spędzać swój wolny czas podróżując po fortach Twierdzy Brześć i poznając ich dziedzictwo i historię. Z kolei turystyka rowerowa połączy wszystkie zaprezentowane koncepcje w jednym studium przypadku i wzbudzi dyskusję na temat spuścizny Twierdzy Brześć i jej znaczenia.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna