Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza

AKRONIM

VetHeritage

NUMER

PBU3/1055/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna (Województwo lubelskie, Polska)
Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 63 860,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 57 420,00 €
CZAS TRWANIA 26 miesięcy 01.05.2021 - 30.06.2023

Opis projektu

"Hominum animalumque saluti" (Dla dobra ludzi i zwierząt) głosi płaskorzeźba na fasadzie Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, gdzie studiowały pokolenia lekarzy weterynarii zarówno ukraińskiego, jak i polskiego pochodzenia. Tu prowadzono ważne badania w tej dziedzinie. Treść tablicy jest hasłem podsumowującym wielowiekową historię weterynarii na polsko-ukraińskim pograniczu. Dziś ta historia obecna jest  tylko w archiwach.

Zespół projektu VetHeritage chce, aby ta historia żyła, dlatego skupił się na działaniach mających na celu zachowanie dokumentów poprzez ich digitalizację i publikację oraz szeroką promocję. Ponad 3500 dokumentów zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych online, a wyniki będą opublikowane w profesjonalnych czasopismach. Zespół projektowy jest pewien, że dziedzictwo weterynaryjne może być atrakcją turystyczną i planuje stworzyć szlak turystyczny, który obejmie zabytki we Lwowie związane z weterynarią. W tym samym celu w Lublinie, Rzeszowie i we Lwowie odbędą się tzw. "weekendy weterynaryjne", w tym piknik naukowy, wystawa mobilna, spektakl artystyczny oraz promocja nowych szlaków turystycznych. Wydarzenia te będą dostępne nie tylko dla naukowców i studentów, ale także dla szerokiego grona odbiorców. W ich ramach, w izbach weterynaryjnych województw lubelskiego i podkarpackiego zostaną otwarte historyczne kąciki weterynaryjne. Będą tam wyświetlane cyfrowe wersje materiałów uzyskanych w ramach projektu, które w przyszłości będą uzupełniane o nowe informacje. Miejsca te będą służyć upamiętnieniu historycznego dziedzictwa pogranicza polsko-ukraińskiego w zakresie weterynarii.

Współpraca transgraniczna umożliwi wymianę doświadczeń, wzmocni kontakty między weterynarzami na Ukrainie i w Polsce, stworzy nowe, wspólne produkty turystyczne związane z polsko-ukraińskim dziedzictwem historycznym i edukacyjnym, które przyciągnie wielu odbiorców z obu krajów. Działania te wzmocnią partnerstwo i podkreślą jego trwałość.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna