Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu w Karpatach

AKRONIM

ProtectNature

NUMER

PBU2/0849/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Park Narodowy "Beskidy Skolskie" (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 660,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 994,00 €
CZAS TRWANIA 18 miesięcy 20.12.2019 - 19.06.2021

Opis projektu

Karpaty to niezwykle cenne dziedzictwo przyrodnicze. Obszar ten jest ośrodkiem bioróżnorodności, ostoją dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz największym dziewiczym terenem leśnym w Europie. Zapierające dech w piersiach krajobrazy, a także możliwość odkrywania "dzikiej" przyrody przyciągają coraz większą liczbę turystów. Pozostaje jednak pytanie czy dla obszarów chronionych turystyka jest dobrem czy złem? Z jednej strony obszary parków przyrodniczych wymagają inwestycji w rozwój infrastruktury rekreacyjnej, a jednocześnie coraz większa presja człowieka spowodowana rosnącą intensywnością ruchu turystycznego może być szkodliwa dla lokalnych ekosystemów.

Zespół projektu ProtectNature jest przekonany, że turystyka powinna opierać się na koncepcji zrównoważonego rozwoju. W związku z tym działania w ramach projektu miały na celu wzmocnienie zrównoważonej turystyki w parkach przyrodniczych. Pracownicy ukraińskich i polskich parków narodowych wzięli udział w "Akademii zrównoważonego rozwoju na obszarach chronionych" oraz konferencji "Nowoczesne rozwiązania dla rozwoju turystyki aktywnej na obszarach chronionych".  Polski partner zorganizował warsztaty ekologiczne w Wołosatem, wyprodukował i rozpowszechnił 10  audycji radiowych nadawanych przez Polskie Radio Rzeszów, wyprodukował film promocyjny o zrównoważonej turystyce na obszarach chronionych. Ponadto opracowano transgraniczną koncepcję turystyki aktywnej w parkach przyrodniczych, która stanowi podstawę do dalszej współpracy. W szczególności zawierała ona zalecenia dotyczące infrastruktury rekreacyjnej w 3 parkach przyrodniczych na Ukrainie – "Beskidy Skolskie", "Huculszczyzna" i "Synewyr".  W parku przyrodniczym " Beskidy Skolskie" zbudowano ekologiczny punkt informacyjny, aby zapewnić informacje o lokalnych atrakcjach i turystyce przyjaznej dla środowiska. Dla uregulowania i ukierunkowania ruchu turystycznego uporządkowano i odnowiono oznakowanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na górze Paraszka (o długości 9 km), zainstalowano kosze na śmieci i kontenery, tablicę informacyjną oraz 10 znaków. W celu promowania turystyki przyjaznej środowisku wśród młodzieży przeprowadzono transgraniczny konkurs malarski, w którym wystartowało 114 młodych artystów.

Projekt przyczyni się do promocji parków przyrodniczych na Ukrainie i w Polsce, zwiększając świadomość ekologiczną i zachowania dziedzictwa naturalnego po obu stronach granicy. Osiągnięte rezultaty wzmocnią istniejące formy współpracy i zapoczątkują nowe inicjatywy.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna