Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Rejestracja, obserwacja, opieka – transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka

AKRONIM

RUOK

NUMER

PBU1/0067/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o. o. (Województwo mazowieckie, Polska)

BENEFICJENT

Kliniczny Obwodowy Szpital Położniczy w Mińsku (Obwód miński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 3 126 498,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 261 983,78 €
CZAS TRWANIA 38 miesięcy 01.05.2019 - 30.06.2022

Opis projektu

Z powodu ujemnego przyrostu naturalnego na pograniczu polsko-białoruskim opieka medyczna nad kobietą w ciąży i jej dzieckiem stała się jednym z priorytetów opieki zdrowotnej. Statystyki szpitali w Mińsku i Siedlcach pokazują, że w ostatnich latach liczba przedwczesnych porodów rośnie, a liczba naturalnych urodzeń maleje.

Aby odwrócić te negatywne trendy, partnerzy projektu RUOK ze szpitali w Siedlcach i Mińsku postanowili zapewnić lepszy dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej nad matką i jej nowonarodzonym dzieckiem. W ramach projektu Szpital Wojewódzki w Siedlcach zyska nowe, w pełni wyposażone sale medyczne powstałe w istniejącej kotłowni. Prace budowlane i nowoczesny sprzęt medyczny pozwolą na utworzenie specjalistycznych klinik dla matek i dzieci (ginekologii, neonatologii, wad postawy i stawów biodrowych itp.). Oferta medyczna szpitala w Mińsku będzie wzbogacona o zakup nowej sieci informatycznej i sprzętu specjalistycznego dla oddziału położniczego (urządzenia komputerowe, stacjonarne KTG, przenośne USG). Nowe pojazdy medyczne zakupione dla obu szpitali będą służyć miejscowym pacjentom. Ponadto prowadzone będą programy profilaktyczne wśród polskich i białoruskich kobiet w ciąży i noworodków: diagnoza prenatalna (np. USG), strefy KTG (domowe KTG), wykrywanie dysplazji niemowląt. Obaj partnerzy zyskają dzięki projektowi możliwość wymiany wiedzy medycznej i doświadczeń podczas seminariów i warsztatów.

W rezultacie szpitale z Mińska i Siedlec podniosą jakość swojej oferty opieki zdrowotnej. Okoliczni mieszkańcy skorzystają z nowej infrastruktury, specjalistycznego sprzętu, zaktualizowanej wiedzy personelu medycznego, a także bezpłatnych badań prenatalnych i noworodkowych. Zakłada się, że projekt zwiększy bezpieczeństwo macierzyństwa w obu regionach. W dłuższej perspektywie należy spodziewać się zadowolenia społecznego, szczególnie wśród młodych rodzin, co powinno pozytywnie wpłynąć na naturalny rozwój pogranicza polsko-białoruskiego.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna