Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

"Razem dla sztuki, kultury i przyjaźni" - promocja i integracja dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Wałożyna

AKRONIM

BeautifulHeritage

NUMER

PBU3/1033/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Centrum Kultury w Łęcznej (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Obwodowy Komitet Wykonawczy w Wałożynie (Obwód miński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 660,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 994,00 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy

Opis projektu

Projekt BeautifulHeritage będzie pierwszym wspólnym przedsięwzięciem miast Łęczna i Wałożyn – tym  samym zainicjuje współpracę 2 partnerów: Centrum Kultury w Łęcznej w Polsce i Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Wałożynie na Białorusi. Partnerzy spotykają się, aby uczcić twórczość Ferdynanda Ruszczyca, słynnego polskiego artysty, który żył, tworzył i został pochowany w Bogdanowie w Rejonie wołożyńskim. Promocja, integracja i rozwój zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez transgraniczne imprezy kulturalne, wystawy malarskie, renowacja obiektów – działania bazujące na twórczości artysty to kluczowa idea projektu.

Główną częścią infrastrukturalną będzie rekonstrukcja schodów prowadzących do miejsca pochówku rodziny Ruszczyców w Bogdanowie, gdzie Ruszczyc mieszkał wraz z rodziną w zabytkowym dworku. Dworek został zniszczony przez pożar, ale miejsce pochówku i prowadzące do niego schody pozostały. Ze względu na zły stan techniczny wymagają rekonstrukcji.

Wielodniowe transgraniczne imprezy kulturalne pod hasłem "Polsko-białoruska sztuka, kultura i przyjaźń" w Łęcznej oraz "Piękne dziedzictwo Ferdynanda - sztuka, kultura i przyjaźń" odbędą się w Wałożynie i Bogdanowie.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, społecznej i turystycznej Łęcznej oraz Wałożyna, jak również współpracę transgraniczną między Polską i Białorusią.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna