Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Młodzi Lokalni Strażnicy Natury Doliny Bugu

AKRONIM

BugGuardians

NUMER

PBU2/0920/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Lokalna Agencja Rozwoju Rejonu Kamionka Bużańska (NGO) (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 61 909,03 € DOFINANSOWANIE Z EIS 55 718,13 €
CZAS TRWANIA 26 miesięcy 01.01.2020 - 28.02.2022

Opis projektu

Region Doliny Bugu charakteryzuje się bogactwem naturalnym i dobrze zachowanymi obszarami przyrodniczymi (parki krajobrazowe, rezerwat, obszar Natura 2000). Różnorodność przyrodnicza może zachęcić turystów do odwiedzania tego pięknego regionu i pozytywnie wpłynąć na jego rozwój. Z drugiej strony słaba promocja i edukacja dotycząca potencjału przyrodniczego oraz konieczność ochrony doliny Bugu po obu stronach granicy są czynnikami hamującymi rozwój turystyki.

Realizacja projektu BugGuardians ma na celu podjęcie tych wspólnych transgranicznych wyzwań. Partnerzy z Polski i Ukrainy zamierzają aktywizować turystykę w regionie, poprzez organizację obozów młodzieżowych, warsztatów szkolnych, konkursów, platformy widokowej, gier terenowych oraz kampanii informacyjnej (strony internetowe, Facebook, spot promocyjny itp.). W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna i promocyjna mająca na celu ożywienie turystyki w Dolinie Bugu, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego wykorzystania tego obszaru przyrodniczego. Poprzez wspólne spotkania i szkolenia, partnerzy będą również wymieniać się doświadczeniami, metodami, wzorcami i pomysłami na wdrożenie najlepszych praktyk w przyszłości. Co ciekawe, działania w ramach projektu będą odbywać się w przestrzeniach specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (rampy, wyraźne oznakowanie, środki transportu). Zaplanowane przez partnerów warsztaty i gry plenerowe poświęcone dziedzictwu przyrodniczemu Doliny Bugu zachęcą młodych turystów i mieszkańców do spędzania wolnego czasu w Dolinie Bugu i poznawania dziedzictwa przyrodniczego tego obszaru.

Oczekiwane rezultaty projektu zaowocują długoterminową współpracą partnerów z Polski i Ukrainy w zakresie ochrony przyrody i utrzymania infrastruktury, a także wzrostem zainteresowania turystów i mieszkańców. Projekt przyczyni się do popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego Bugu, rozwoju turystyki i pozytywnie wpłynie na potencjał gospodarczy regionu. Stymulowanie społeczności lokalnej poprzez kreowanie postaw proekologicznych i produktów turystycznych zwiększy liczbę turystów na obszarze przygranicznym.

 

 

Rezultaty projektu


PLATFORMA WIDOKOWA

Niedaleko wsi Stary Dobrotwór ukraiński partner projektu zbudował platformę widokową. Ze stanowiska obserwacyjnego można bezpiecznie oglądać oraz karmić łabędzie nieme. Odwiedzający to miejsce mogą uwiecznić chwile spędzone nad Bugiem dzięki specjalnie utworzonej strefie fotograficznej.

 

 


SZKOLENIA

W dniach 18-20 października 2021 r. nauczyciele z 30 szkół podstawowych z regionów reprezentowanych przez beneficjentów wzięli udział w szkoleniach pt. „Ochrona dziedzictwa naturalnego Doliny Bugu jako możliwość rozwoju turystyki”. Eksperci zapoznali ich z bogactwem przyrodniczym tych obszarów. Wyjaśnili też, jak należy je chronić i jak można wykorzystać w rozwoju turystyki. Po zajęciach nauczyciele otrzymali gotowe scenariusze lekcji szkolnych.

        SCENARIUSZ 1 - REZERWAT KÓZKI

        SCENARIUSZ 2 - REZERWAT GÓRA USZEŚCIE

        SCENARIUSZ 3 - REZERWAT WYDMA MOŁOŻEWSKA

        SCENARIUSZ 4 - KOMPLEKS GŁOGI

        SCENARIUSZ 5 - OBSZAR "NATURA 2000" 


GRY PLANSZOWE

W związku z pandemią, beneficjenci musieli zrezygnować z organizacji obozów dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Żeby jednak nie rezygnować z możliwości kształtowania postaw u młodych i ich wiedzy na temat obszaru objętego projektem, uczniowie otrzymali gry edukacyjne „Kręgowce Doliny Bugu” oraz puzzle ,,Poznaj Dolinę Bugu”. 


ATLASY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Uczniowie szkół uczestniczących w projekcie otrzymali atlasy przyrody w polsko-angielskiej i ukraińsko-angielskiej wersjach językowych.

        Atlas ptaków - wersja PL-EN

        Atlas roślin - wersja PL-EN

 


FOLDER
promujący dziedzictwo przyrodnicze Doliny Bugu.

Folder został wydany w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Zawiera  opisy rezerwatów przyrody Kózki, Góra Uszeście i Wydma Mołodożewska, a także kompleksu przyrodniczo-krajobrazowego Głogi, Obszaru Natura 2000 i obszarów zimowania łabędzi niemych.

        Folder

 


SPACER PRZYRODNICZY - QUEST

Partnerzy przygotowali trzy spacery przyrodnicze w formie wirtualnej gry quest (dwa w języku polskim, jeden w języku ukraińskim). Uczestnicy gry, szukając skarbu, poznają ciekawe miejsca zlokalizowane w Dolinie Bugu. W polskiej wersji językowej gra jest dostępna w formie aplikacji. 

        Drohiczyn. Spacer nad Bugiem

        Przygód bez liku w "Głogach" w Mielniku

 


GRY PAMIĘCIOWE

Polski partner przygotował gry pamięciowe o chronionych gatunkach zwierząt mieszkających w Dolinie Bugu. Zostały one zainstalowane w punktach informacyjnych i muzeach tego obszaru. Poza wzbogacaniem wiedzy i świadomości, grający mogą ćwiczyć refleks i umiejętności koordynacji.

 


FILM

Polski beneficjent przygotował filmy video zachęcające mieszkańców regionu oraz turystów do aktywnego wypoczynku w Dolinie Bugu. Można je obejrzeć na kanale YouTube, na stronie internetowej projektu oraz na profilu projektu na Facebooku.

        Podlasie Nadbużańskie - Zachodnia Dolina Bugu

 

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna