Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza

AKRONIM

HealthOnTheBorderPLUA

NUMER

PBU1/0668/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Bieszczadzki (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych (Województwo podkarpackie, Polska)
Rada Rejonu Starosamborskiego (Obwód lwowski, Ukraina)
Centralny Szpital Rejonowy w Starym Samborze (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 654 202,91 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 403 592,62 €
CZAS TRWANIA 61 miesięcy 02.10.2018 - 01.11.2023

Opis projektu

Sąsiadujące ze sobą powiat bieszczadzki i rejon starosamborski mają podobne problemy zdrowotne – zły stan techniczny sprzętu medycznego i karetek pogotowia oraz słabe dostosowanie świadczeń opieki zdrowotnej do potrzeb pacjentów. Częstą przyczyną śmierci mieszkańców tego obszaru są choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory i wypadki. Większy ruch na przejściu granicznym Krościenko–Smolnica wymaga pomocy medycznej również bezpośrednio na granicy.

Projekt HealthOnTheBorderPLUA ma na celu zmierzenie się z zagrożeniami i barierami w świadczeniach opieki zdrowotnej nie tylko dla mieszkańców regionów przygranicznych, ale także dla osób przekraczających granicę. W Ustrzykach Dolnych zostanie przeprowadzona modernizacja szpitala – powstanie nowoczesna, w pełni wyposażona i funkcjonalna izba przyjęć, trzy stacje z zestawem urządzeń medycznych, nowa sala operacyjna itp. Ponadto zakupione zostaną nowe urządzenia do diagnozy chorób układu krążenia i nowotworów, które zostaną później wykorzystane w transgranicznych programach diagnostycznych. Działania projektowe w szpitalu w Starym Samborze będą dotyczyły wymiany starego sprzętu i modernizacji nowego na istniejących oddziałach szpitalnych. Zakupiona zostanie również nowa karetka pogotowia, a także sprzęt medyczny do diagnostyki chorób układu krążenia i nowotworów. Ponadto personel medyczny obu szpitali poszerzy swoją wiedzę i umiejętności podczas wspólnych spotkań i szkoleń.

Modernizacja i wyposażenie szpitali w Ustrzykach Dolnych i Starym Samborze zapewnią dostęp do szerokiej diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów, dzięki czemu mieszkańcy i turyści z obszaru transgranicznego zyskają nową jakość usług medycznych. Wspólne szkolenia i wymiana doświadczeń zwiększą kompetencje personelu medycznego po obu stronach granicy. W wyniku realizacji projektu zostaną wprowadzone wspólne procedury transgranicznej pomocy medycznej dla mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna