Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Tradycje rzemieślnicze pogranicza polsko-białoruskiego

AKRONIM

CraftTourism

NUMER

PBU2/0957/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Hajnowski Dom Kultury (Województwo podlaskie, Polska)
Lokalna Fundacja Ekologiczna "Euroregion Puszcza Białowieska" (Obwód miński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 68 742,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 60 000,00 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy

Opis projektu

Puszcza Białowieska to wyjątkowy, dziewiczy i miejscami wciąż jeszcze nieodkryty obszar. Partnerzy projektu CraftTourism połączą siły, aby zająć się poprawą jego wizerunku i atrakcyjności turystycznej. Celem projektu jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu przygranicznego oraz wzmocnienie więzi i współpracy kulturalnej. Wspólnym wyzwaniem jest również zachowanie charakterystycznych dla tych obszarów, zanikających tradycji ludowych.

Działania przewidziane w ramach projektu będą popularyzowały Puszczę Białowieską poprzez wydarzenia i produkty związane z rzemiosłem ludowym, wśród których znajdą się m.in.: konferencja otwierająca projekt, Festiwale Sztuki Ludowej organizowane po obu stronach granicy, szlak rzemiosła ludowego, warsztaty malarsko - rzeźbiarskie i szlak rzemiosła ludowego po stronie polskiej, a także broszura i strona internetowa o rzemiośle kultywowanym na terenie Puszczy. Prowadząc kompleksową kampanię promocyjno-edukacyjną, partnerzy projektu chcą wykreować modę na lokalne tradycje. Rezultatem tych działań będzie również historyczny przewodnik po rzemiośle ludowym. Wspólna realizacja i nawiązana współpraca umożliwią osiągnięcie założonego celu.

Z efektów projektu CraftTourism skorzystają turyści odwiedzający Puszczę Białowieską oraz mieszkańcy regionu. Wydarzenia kulturalne zainicjowane w trakcie realizacji projektu będą organizowane również po jego zakończeniu i staną się coroczną atrakcją turystyczną. Wspólny udział w tego typu wydarzeniach to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Będzie to ogromny impuls do integracji miejscowych środowisk artystów ludowych jak również osób zajmujących się lokalnym rzemiosłem.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna