Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Pogranicza równych szans

AKRONIM

BEC

NUMER

PBU1/0217/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Organizacja Publiczna - Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych, Ich Rodziców i Przyjaciół - „Świt Nadziei” (Obwód tarnopolski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 219 412,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 979 412,00 €
CZAS TRWANIA 39 miesięcy 01.10.2020 - 31.12.2023

Opis projektu

Osoby niepełnosprawne każdego dnia napotykają wiele różnorodnych barier. Osoby ze złożonymi zaburzeniami znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, ponieważ mają niewielki dostęp do edukacji lub rehabilitacji, będąc wykluczonymi z życia społecznego. Osoby te cierpią z powodu braku odpowiedniej infrastruktury i niewystarczającego wsparcia społecznego. Nawet najmłodsze dzieci nie są objęte systemem edukacji. Jako dorośli pozostają w domu, nieprzygotowani do samodzielnego życia. Sytuacja jest najgorsza na obszarach peryferyjnych, takich jak objęte projektem BEC.

Projekt BEC skierowany do osób niepełnosprawnych z Zamościa i Krzemieńca oferuje im opiekę społeczną i rehabilitację. W obu miastach powstaną nowe Centra Nauczania Kierowanego, tworzące nowy zintegrowany system rehabilitacji i infrastrukturę społeczną dla lokalnych pacjentów i ich rodzin. Około 100 dzieci z zaburzeniami ruchowymi i umysłowymi lub zespołem Criglera-Najjara z Rejonu Krzemienieckiego uzyska kompleksowe wsparcie w domu opieki społecznej obsługiwanym przez profesjonalny personel terapeutyczny. Nowy, w pełni wyposażony budynek zapewni opiekę dzienną, ambulatoryjną i czasową. Kolejny dom opieki powstanie w Zamościu. Nowo wybudowane i wyposażone centrum będzie obsługiwać 28 osób dorosłych cierpiących na zaburzenia ruchowe, umysłowe, mowy, wzroku i słuchu. Ponadto partnerzy projektu planują szkolenia personelu dla 50 terapeutów z obu krajów.

W efekcie ponad 10-letniej współpracy partnerów projektu powstaną dwa centra dla osób niepełnosprawnych oferujące wysokiej jakości usługi społeczne i lepszą jakość życia. Ośrodki stworzą podstawę do dalszej wspólnej pracy - współpracy partnerskiej zgodnie z „Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych”, która jest niezbędnym warunkiem zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy.

Galeria

Aktualności z projektu

15 15 / 07 / 2020

Kolejny projekt pomagający niepełnosprawnym dzieciom i osobom dorosłym

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu jest jedną z najważniejszych wartości wspieranych przez Program.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna