Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego

AKRONIM

WOODENARCH

NUMER

PBU2/0845/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 525,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 872,50 €
CZAS TRWANIA 16 miesięcy 01.07.2020 - 31.10.2021

Opis projektu

Pogranicze ukraińsko-polskie to region o znaczącym potencjale przyrodniczym i kulturowym. O bogactwie dziedzictwa kulturowego oraz wciąż istniejących grup etnicznych i etnograficznych świadczy stara drewniana zabudowa. Projekt WOODENARCH będzie realizowany w obwodach lwowskim, zakarpackim, iwanofrankiwskim oraz województwie podkarpackim. Partnerzy spróbują rozwiązać problem braku promocji wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturowego i kompleksowych transgranicznych produktów turystycznych na tym obszarze.

Realizacja projektu WOODENARCH doprowadzi do stworzenia wspólnego transgranicznego szlaku, jego promocji, a także podniesienia świadomości lokalnej społeczności w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce i na Ukrainie. Partnerzy projektu przeprowadzą inwentaryzację obiektów architektury drewnianej, przeanalizują najlepsze praktyki tworzenia szlaków architektury drewnianej i ostatecznie stworzą Karpacki Szlak Architektury Drewnianej, a następnie przeprowadzą kampanie promocyjne podnoszące świadomość społeczną. Stworzenie i promocja Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej zgromadzi lokalnych liderów, wspólnoty wyznaniowe, branżę turystyczną, media regionalne, przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych z 4 regionów przygranicznych w celu realizacji wspólnych działań dotyczących zachowania i promocji historyczno-kulturowego dziedzictwa. W promocję zostaną zaangażowani przedstawiciele różnych sektorów - społeczności, władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji pozarządowych.

Wyniki projektu WOODENARCH będą miały długotrwały wpływ na mieszkańców, władze i odwiedzających z obwodów lwowskiego, iwanofrankiwskiego i zakarpackiego oraz województwa podkarpackiego. Ponadto utworzona trasa turystyczna będzie wykorzystywana przez turystów po zakończeniu realizacji projektu i może stać się wstępnym warunkiem przyszłego rozwoju infrastruktury turystycznej w Karpatach na pograniczu ukraińsko-polskim.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna