Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego

AKRONIM

WOODENARCH

NUMER

PBU2/0845/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 525,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 872,50 €
CZAS TRWANIA 16 miesięcy 01.07.2020 - 31.10.2021

Opis projektu

Ukraińsko-polskie pogranicze jest regionem o znaczącym potencjale przyrodniczym i kulturowym. Bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe różnych grup etnicznych i etnograficznych zamieszkujących ten obszar zawiera się w starych drewnianych budynkach, charakterystycznych dla tego obszaru. Nie są one jednak wystarczająco promowane jako produkt turystyczny. Projekt WOODENARCH został opracowany w celu promocji tych obiektów i stworzenia konkurencyjnego produktu transgranicznego, który obejmowałby obszary obwodów lwowskiego, zakarpackiego, iwanofrankiwskiego i województwa podkarpackiego.

Realizacja projektu WOODENARCH umożliwiła stworzenie i promocję wspólnego szlaku transgranicznego podnosząc jednocześnie świadomość lokalnej społeczności w tej dziedzinie. W pierwszej kolejności partnerzy projektu przeprowadzili inwentaryzację obiektów architektury drewnianej i zapoznali się z najlepszymi praktykami tworzenia szlaków architektury drewnianej. Następnie zaprojektowano Karpacki Szlak Architektury Drewnianej, opublikowano mapy nowo utworzonego szlaku, stworzono 3 wirtualne wycieczki, zainstalowano 14 tablic informacyjnych po stronie ukraińskiej i polskiej. Aby przyciągnąć uwagę lokalnych społeczności i podkreślić znaczenie ochrony dziedzictwa, zorganizowano 8 lokalnych spotkań w miejscach, w których znajdują się świątynie wpisane na listę UNESCO. Zorganizowano również konkurs fotograficzny "Drewniane skarby Karpat". W drewnianych obiektach odbyły się trzy koncerty muzyki sakralnej, które można obejrzeć w Internecie.

Efekty projektu WOODENARCH będą miały długotrwały wpływ na mieszkańców, decydentów i gości obwodu lwowskiego, iwanofrankiwskiego i zakarpackiego oraz województwa podkarpackiego. Ponadto utworzona trasa turystyczna będzie wykorzystywana przez odwiedzających i może stać się kamieniem węgielnym przyszłego rozwoju infrastruktury turystycznej w Karpatach na pograniczu ukraińsko-polskim.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna