Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

MIKROPROJEKTY

Ilość projektów: 76

PBU2/0771/18

Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego

BENEFICJENT WIODĄCY: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0781/18

Wolontariusze dla dziedzictwa kulturowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rovin" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0786/18

Księżpol & Kristinopol: etno+geo=perspektywa

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Księżpol (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0787/18

Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Województwo Podkarpackie (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0791/18

Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziale w życiu kulturalnym

BENEFICJENT WIODĄCY: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0794/18

Razem otwieramy granicę

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0798/18

Relacje transgraniczne w rozwoju regionów

BENEFICJENT WIODĄCY: Przedsiębiorstwo Komunalne "Agencja Rozwoju Rejonu Użgorodzkiego" (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0800/18

Polsko-białoruskie spotkania kultur pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Tuczna (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0802/18

Przywrócenie i zachowanie tradycji kulinarnych w celu promowania dziedzictwa kulturowego górskich regionów przygranicznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rovin" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0807/18

2 zamki: wspólna historia, wspólna promocja, impuls do wzmocnienia współpracy, przepływu turystów i wzrostu gospodarczego

BENEFICJENT WIODĄCY: Instytut Rozwoju Regionalnego (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0809/18

Karpackie gwiaździste niebo

BENEFICJENT WIODĄCY: Instytut Rozwoju Regionu Karpackiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0813/18

4 pory roku - transgraniczne trasy turystyczne

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyński Obwodowy Fundusz Wsparcia Biznesu (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0822/18

Brama do Centralnych Gorganów: międzykulturowy dialog na polsko-ukraińskim pograniczu

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła "Przykarpacki Uniwersytet Państwowy im. Wasyla Stefanyka" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU2/0824/18

Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Użhorodu

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Krosno (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0825/18

Dawne tradycje wiecznie młode - współpraca polsko-białoruska w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty i gminy Czarna Białostocka

BENEFICJENT WIODĄCY: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0832/18

Przyrodnicza skarbnica ponad granicami

BENEFICJENT WIODĄCY: Białowieski Park Narodowy (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0833/18

Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0834/18

Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0845/18

Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0849/18

Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu w Karpatach

BENEFICJENT WIODĄCY: Park Narodowy "Beskidy Skolskie" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0852/18

Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Inwestycji i Rozwoju Strategicznego Zarządu Rady Miasta Równe (Obwód rówieński, Ukraina)

PBU2/0854/18

Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Rada Rejonu Wynohradiwskiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0856/18

Kultura łączy narody

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Suwałki (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0858/18

Opracowanie nowej trasy rowerowej wraz z aplikacją mobilną "Velo Fort" wzdłuż fortów Twierdzy Brześć

BENEFICJENT WIODĄCY: Lokalny Fundusz Charytatywny "Fundusz Rozwoju Twierdzy Brześć" (Obwód brzeski, Białoruś)