Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego

AKRONIM

MHCPFO

NUMER

PBU1/0326/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Miejski Kliniczny Szpital Medycyny Ratunkowej w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 134 536,63 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 921 082,96 €
CZAS TRWANIA 33 miesiące 01.06.2019 - 28.02.2022

Opis projektu

Specjaliści z pogranicza Polski i Białorusi szacują, że około 30% populacji w wieku 50+ ma problemy z osteoporozą. W większości przypadków wykrycie choroby następuje tylko w przypadku złamania. Trzeba również stawić czoła większym problemom, takim jak niewystarczająca infrastruktura medyczna, brak specjalistów od osteoporozy, brak dedykowanych rozwiązań w zakresie diagnostyki i leczenia itp. Niska jest też świadomość społeczna na temat choroby. Nie ma skoordynowanej polityki opieki zdrowotnej, która mogłaby zmienić tę sytuację.

Te kwestie stanowią wyzwanie dla projektu MHCPFO w zakresie walki z osteoporozą. Szpital Wojewódzki w Suwałkach przeprowadzi remont Oddziału Reumatologii i Oddziału Ortopedyczno-Urazowego wraz z zakupem urządzeń medycznych na bloku operacyjnym, diagnostyki obrazowej itp. Zostanie również utworzony Oddział z Pododdziałem Geriatrycznym, na którym zostanie zapewniona odpowiednia opieka nad starszymi pacjentami. W oparciu o odnowioną i wyposażoną infrastrukturę powstanie tam Transgraniczne Centrum Diagnostyki i Walki z Osteoporozą. Bliźniacze centrum powstanie w szpitalu w Grodnie, gdzie zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt medyczny na potrzeby oddziałów ortopedycznego i urazowego (blok operacyjny, diagnostyka obrazowa, oddział laboratoryjny). Ponadto partnerzy zorganizują kompleksowe wydarzenia wspierające zdrowie publiczne (szkolenia, warsztaty symulacyjne, seminaria on-line i wizyty studyjne dla personelu medycznego, a także kampanię publiczną na temat osteoporozy, testów profilaktycznych itp.).

Współpraca w ramach projektu ustanowi nowe standardy diagnozowania i leczenia osteoporozy. Wyposażenie w nowoczesne urządzenia zapewni odpowiednie bezpieczeństwo i ergonomię dla wygody personelu i pacjentów. Dzięki dwóm nowo utworzonym centrom w Suwałkach i Grodnie potencjał szpitali, wiedza i dobre praktyki przyniosą bardziej efektywne rezultaty, zapewniając lepszy dostęp do wysokiej jakości usług medycznych dla obywateli obszaru transgranicznego Polski i Białorusi.

Aktualności z projektu

11 11 / 09 / 2020

Projekt tygodnia - MHCPFO

W ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna