Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Południowy)

AKRONIM

IBSSSouth

NUMER

PBU1/0205/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

GRANICE

PRIORYTET

4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

BENEFICJENT

Mościski Oddział Straży Granicznej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Obwód lwowski, Ukraina)
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej (Województwo podkarpackie, Polska)
Komenda Główna Straży Granicznej (Województwo mazowieckie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 420 522,20 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 178 469,98 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 06.11.2018 - 05.11.2021

Opis projektu

Polsko-ukraińska granica stanowi jednocześnie wschodnią granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, przez co jest szczególnie narażona na nielegalną działalność. Jednostki straży granicznej stoją obecnie w obliczu nowych metod przemytu i migracji przez granicę przy użyciu zaawansowanych urządzeń technicznych, takich jak małe samoloty latające na niskich wysokościach do 1,5 km, czyli poza zasięgiem radarów. W tej chwili nie ma skutecznego sposobu przeciwdziałania takim praktykom, ponieważ znajdują się one poza obszarami kontroli granicznej. Korzystanie z mobilnych zestawów termowizyjnych to jedna z możliwości wczesnego wykrywania małych samolotów i innych nielegalnych obiektów.

Dzięki nowoczesnym systemom nadzoru projekt IBSSSouth zapewni skuteczne i bieżące monitorowanie granicy polsko-ukraińskiej w celu lepszej ochrony przed przestępczością. W ramach swojej działalności Mościcki Oddział Straży Granicznej na Ukrainie (obwód lwowski) zostanie wyposażony w 8 pojazdów patrolowych, 3 mobilne zestawy termowizyjne oraz 111 przenośnych, samochodowych i stacjonarnych stacji radiowych. W Polsce Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej (województwo podkarpackie) zakupi 3 systemy nadzoru optyczno-elektronicznego, 7 kamer termowizyjnych oraz sprzęt ochrony obwodowej. Nowe urządzenia zapewnią terminowe i szybkie informowanie o nielegalnych incydentach, umożliwiając szybkie przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej w obu krajach. Projekt ułatwi również legalną działalność małym przedsiębiorstwom i sprzyjać będzie handlowi transgranicznemu. Ponadto partnerzy przeprowadzą spotkania, szkolenia i wspólne patrole, aby zapewnić ściślejszą współpracę między służbami granicznymi, lepsze zrozumienie procedur oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

Zapobieganie przestępstwom na granicach będzie miało pozytywny wpływ na mieszkańców regionu. W dłuższej perspektywie będzie stymulować wzrost gospodarczy oparty na wyrównywaniu szans w handlu, produkcji i turystyce. Nowoczesny system nadzoru stworzy warunki umożliwiające szybkie i sprawne zarządzanie po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej otwierając drogę do UE.vvv

 

 

Rezultaty projektu


WYPOSAŻENIE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

W celu skutecznego monitorowania, ochrony oraz zapobiegania przestępstwom na granicy polsko-ukraińskiej, Mościcki Oddział Straży Granicznej na Ukrainie oraz Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Polsce zakupiły profesjonalny sprzęt.

 

Mościcki Oddział Straży Granicznej dla oddziałów w Małnowie, Krakowcu oraz Szeginie zakupił:

 • 8 pojazdów patrolowych,
 • 111 przenośnych, samochodowych i stacjonarnych stacji radiowych,
 • 3 mobilne zestawy termowizyjne.

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej wyposażył oddziały w Korczowej, Medyce, Krościenku oraz Budomierzu w:

 • 3 systemy nadzoru optyczno-elektronicznego,
 • 7 kamer termowizyjnych,
 • system ochrony obwodowej.

 

 


WSPÓLNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW STRAŻY GRANICZNEJ

Tematem szkoleń była „Skuteczność wymiany informacji i organizacji wspólnych patroli”. Zorganizowano je w dwóch turach:

 • dla polskich pracowników straży granicznej, prowadzone przez ukraińskich ekspertów,
 • dla ukraińskich pracowników straży granicznej, prowadzone przez polskich ekspertów.

 

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna