Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Promocja lokalnego dziedzictwa gminy Wisznice i rejonu brzeskiego

AKRONIM

YouthFestival

NUMER

PBU2/0821/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Brzeskiego (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 69 575,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 445,00 €
CZAS TRWANIA 6 miesięcy

Opis projektu

Gmina Wisznice i rejon brzeski leżą na pograniczu polsko-białoruskim. Dzieli je zaledwie 50 km i w przeszłości znajdowały się na terenie tego samego kraju.  Zachowało się tam wiele tradycji i wspólne dziedzictwo , które obecnie mogą stać się atrakcyjnym produktem turystycznym. Niestety dziedzictwo kulturowe tego obszaru nie jest w pełni wykorzystywane, a ruch turystyczny jest ograniczony.

Projekt YouthFestival jest odpowiedzią na te problemy. Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach oraz Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Brzeskiego połączyły siły, aby wzmocnić kulturowy i historyczny potencjał pogranicza oraz promować wspólną spuściznę.

Postanowiono skupić się na młodzieży. Podczas wizyty w Polsce białoruskim partnerom zostanie zaprezentowany sposób realizacji inicjatyw młodzieżowych. Młodzi Polacy pokażą kolegom, jak współpracują z  władzami lokalnymi. Pozytywne doświadczenia z wymiany  w Polsce zostaną pogłębione podczas podobnej wizyty na Białorusi. Młodzież  wspólnie zorganizuje również dwa festiwale muzyczne w Wisznicach i Brześciu. Dzięki festiwalom i warsztatom młodzi ludzie oraz pracownicy lokalnych instytucji kultury zdobędą doświadczenie w organizacji wydarzeń międzynarodowych, ich promocji oraz kwestiach technicznych i prawnych. Festiwale przyczyniają się do budowania marki i wpisania nowej pozycji do kalendarza wydarzeń kulturalnych pogranicza.

Wymiana doświadczeń doprowadzi do merytorycznego wzmocnienia osób bezpośrednio zaangażowanych w promocję obszaru. Z kolei imprezy transgraniczne przyczynią się do rozwoju turystyki w gminie Wisznice i rejonie brzeskim.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna