Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną

AKRONIM

Muzea PL/BY

NUMER

PBU2/1017/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Państwowa Instytucja Kultury "Rejonowe Muzeum Krajoznawcze w Chojnikach" (Obwód homelski, Białoruś)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Województwo lubelskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 42 371,36 € DOFINANSOWANIE Z EIS 38 134,22 €
CZAS TRWANIA 10 miesięcy 01.07.2020 - 30.04.2021

Opis projektu

Projekt Muzea PL/BY zmierzy się z problemem niskiego popytu na usługi muzealne na pograniczu Białorusi i Polski. Rejonowe Muzeum Krajoznawcze w Chojnikach (BY), Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie (PL), Muzeum – Zespół Synagogalny (d. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego) we Włodawie (PL) i Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie (PL) odczuwają brak zwiedzających i ich niskie zainteresowanie dostępną ofertą muzealną. W ubiegłym roku, Muzeum w Chojnikach odwiedziło tylko 4 000 osób. Wystawy muzealne są ubogie, brak jest autentycznych eksponatów pochodzących ze wspólnego okresu historycznego. Podobną sytuację można zaobserwować w pozostałych wspomnianych muzeach.

Partnerzy projektu skoncentrują się na poprawie atrakcyjności turystycznej tych muzeów. Aby to osiągnąć podjęto szereg działań, które mają pomóc w stworzeniu nowej, atrakcyjnej oferty turystycznej i jej promocji. Opracowany i oznakowany zostanie szlak turystyczny „Trzy pałace”, muzea zostaną wyposażone w nowe eksponaty i sprzęt multimedialny (audioprzewodniki), powstanie także trójjęzyczny przewodnik „Śladami wielokulturowej przeszłości”. Dodatkowo, dzięki wymianie doświadczeń między pracownikami muzeów (100 osób) oraz poznaniu skutecznych narzędzi i technologii, będzie można wzbogacić ofertę muzeum, a jednocześnie skutecznie ją promować. Planowane jest także zorganizowanie konferencji dla pracowników muzeów oraz samorządowców na Białorusi i w Polsce.

Zwiększenie atrakcyjności muzeów poprzez poszerzenie oferty turystycznej podniesie rangę obiektów i spowoduje wzrost szacowanej liczby zwiedzających o 3 500 osób rocznie. Efekty działań projektu Muzea PL/BY przyniosą korzyści mieszkańcom regionów i turystom podróżującym po obu stronach granicy.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna