Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wzmocnienie potencjału psów służbowych Służby Celnej Republiki Białorusi i Rzeczypospolitej Polskiej

AKRONIM

Dogservice

NUMER

PBU1/0629/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

GRANICE

PRIORYTET

4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Główny Urząd Celny w Mińsku (Obwód miński, Białoruś)

BENEFICJENT

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)
Urząd Celny w Brześciu (Obwód brzeski, Białoruś)
Regionalny Urząd Celny w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)
Urząd Celny w Homlu (Obwód homelski, Białoruś)
Regionalny Urząd Celny w Mińsku (Obwód miński, Białoruś)
Państwowy Komitet Celny Republiki Białoruś (Obwód miński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 221 722,37 € DOFINANSOWANIE Z EIS 199 550,13 €
CZAS TRWANIA 27 miesięcy 01.11.2018 - 31.01.2021

Opis projektu

Handel międzynarodowy przez granicę UE wzrasta z każdym rokiem. Obok legalnego transportu na granicy polsko-białoruskiej wciąż bardzo powszechny jest przemyt. Gwałtownie rosnące ceny tytoniu w UE rodzą przemyt głównie papierosów, ale ostatnio także narkotyków i substancji psychotropowych. Główne korytarze transportowe UE-Białoruś przebiegają przez terytorium województwa podlaskiego oraz obwody grodzieński i brzeski. Niestety konwencjonalne metody walki z tymi praktykami nie przyniosły znaczących efektów.

Projekt DogService oferuje rozwiązanie tego problemu i innych kwestii związanych z nielegalną migracją, przemytem i handlem ludźmi na granicy polsko-białoruskiej – psy tropiące. Czuły węch tych czworonogów zawsze rozpozna narkotyki i substancje psychotropowe, dlatego straż graniczna potrzebuje ich pomocy. W ramach działań projektu zakupionych zostanie 11 pojazdów: 6 przeznaczonych do transportu psów i ich opiekunów (Białoruś) i 5 dla Izby Administracji Skarbowej (Polska). Wszystkie zostaną wyposażone w zestaw narzędzi kontrolnych i sprzęt łączności radiowej działający w zakresie analogowym i cyfrowym. Odtąd, gdy pomoc psich patroli będzie pilnie potrzebna, zostaną one natychmiast przetransportowane na miejsce kontroli. Co ważne, wsparcie szkoleniowe dla pracowników oddziałów kynologicznych w polskich i białoruskich instytucjach celnych stworzy okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy wzmacniających przyszłe partnerstwo.

Większa mobilność psich patroli przyczyni się do zwiększenia skuteczności kontroli celnych, szczególnie w zakresie zapobiegania nielegalnej migracji i handlu wyrobami tytoniowymi. W rezultacie ogólny poziom bezpieczeństwa osób mieszkających i odwiedzających pogranicze Białorusi i Polski powinien się poprawić, tworząc w dłuższej perspektywie lepsze warunki do rozwoju tego obszaru.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna