Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poznaj kulturę regionów przygranicznych Polski i Ukrainy

AKRONIM

EthnoTour

NUMER

PBU2/0929/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Rada Miasta Pereczyn (Obwód zakarpacki, Ukraina)

BENEFICJENT

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk (Województwo podkarpackie, Polska)
Instytucja publiczna "Muzeum Etnograficzne miasta Pereczyn" (Obwód zakarpacki, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 59 650,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 53 685,00 €
CZAS TRWANIA 14 miesięcy 01.08.2020 - 31.10.2021

Opis projektu

Dziedzictwo kulturowe i historyczne regionów Zakarpacia i Podkarpacia jest niewiarygodnie bogate. Dotyczy to zwłaszcza Pereczyna (Ukraina) z jego kulturą łemkowską oraz Leżajska (Polska) z kulturą lasowiacką. Regiony te pielęgnują trwałe tradycje o znacznym potencjale turystycznym. Niestety, są one stosunkowo mało znane na arenie międzynarodowej, a nawet krajowej, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Projekt miał na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej tych obszarów poprzez promocję unikatowego dziedzictwa kulturowego Łemków i Lasowiaków.

Jednym z celów projektu było przekształcenie Lokalnego Muzeum Etnograficznego w Pereczynie w atrakcję turystyczną zdolną prezentować przeszłość w sposób angażujący i przyciągający różne osoby odwiedzające to miejsce. Aby to osiągnąć, opracowano program i plan działań oraz przeszkolono pracowników muzeum. Uruchomiono też nową stronę internetową – „Dziedzictwo Łemków i Lasowiaków”. Zorganizowano dwa fora kultury – jedno na Ukrainie, drugie w Polsce – w celu szerokiego rozpowszechniania i promowania dziedzictwa historycznego i kulturowego obu grup etnicznych. Innym sposobem na zachowanie i popularyzację lokalnej kultury było zachęcanie dzieci i młodzieży do angażowania się w tradycyjne rzemiosło. W ramach projektu zainicjowano cztery kluby rzemieślnicze, które nadal działają – garncarskie i tkackie na Ukrainie oraz tradycyjnego malarstwa i rzeźby w drewnie w Polsce. Wystawa fotograficzna "O ludziach, dla ludzi" stanowiła okazję do poznania historii regionów dzięki opowieściom lokalnych mieszkańców. Stare zdjęcia (z XIX i XX wieku) przedstawiające miejscową społeczność i rodziny, wraz z opisami ich losów, były prezentowane w Pereczynie i Brzózie Królewskiej.

Lokalne społeczności Pereczyna i Leżajska skorzystały na realizacji projektu, zyskując szansę na odkrywanie, badanie i zachowanie swojej kultury. Turyści będą teraz mieli okazję poznawania nowych atrakcji i zdobywania doświadczeń, a interesariusze kultury i turystyki mogą wykorzystać możliwości nawiązywania kontaktów, rozwijać wspólne inicjatywy i wzmacniać działania promocyjne.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna