Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poznaj kulturę regionów przygranicznych Polski i Ukrainy

AKRONIM

EthnoTour

NUMER

PBU2/0929/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Rada Miasta Pereczyn (Obwód zakarpacki, Ukraina)

BENEFICJENT

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk (Województwo podkarpackie, Polska)
Instytucja publiczna "Muzeum Etnograficzne miasta Pereczyn" (Obwód zakarpacki, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 59 650,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 53 685,00 €
CZAS TRWANIA 14 miesięcy 01.08.2020 - 31.10.2021

Opis projektu

Dziedzictwo kulturowe i historyczne Zakarpacia i Podkarpacia jest niewiarygodnie bogate. Dotyczy to zwłaszcza Pereczyna (Ukraina) z jego kulturą łemkowską oraz Leżajska (Polska) z kulturą lasowiacką. Miejsca te posiadają wieloletnie tradycje, które mają ogromny potencjał turystyczny. Niestety nie są one rozpoznawalne na poziomie międzynarodowym czy nawet krajowym, a zwłaszcza wśród młodzieży. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej tych terenów poprzez promocję unikatowej spuścizny kulturowej Łemków i Lasowiaków.

Projekt ETHNOTOUR rozwinie turystykę pogranicza Polski i Ukrainy, czerpiąc z bogatej tradycji i dziedzictwa kulturowego wspomnianych grup kulturowych. Zostanie to osiągnięte poprzez stworzenie strony internetowej Łemków i Lasowiaków, organizację konferencji, wystaw, warsztatów tradycyjnego rzemiosła, a następnie kampanię promocyjną prowadzoną równolegle w Polsce i na Ukrainie. Ponadto odbędą się dwie historyczne wystawy fotografii. Partnerzy projektu planują opracowanie koncepcji Lokalnego Muzeum Etnograficznego w Pereczynie, a także organizację szkoleń dla kadry kierowniczej muzeów w obwodzie zakarpackim. Najlepszym sposobem na zachowanie i popularyzację lokalnej kultury oraz rozwój nowych pokoleń jej miłośników jest zaangażowanie dzieci i młodzieży poprzez tworzenie systemu edukacji artystycznej i dedykowanych programów. W związku z tym planowane jest utworzenie czterech klubów rzemiosła tradycyjnego, które będą oferowały lekcje etnograficzne prowadzone w oparciu o muzeum i centrum kultury.

Projekt ETHNOTOUR stworzy szansę na rozwój turystyki etnokulturowej na pograniczu Polski i Ukrainy. Z jego realizacji skorzystają społeczności lokalne Pereczyna i Leżajska, które będą miały okazję poznawać, zgłębiać i zachowywać swoją kulturę. Turyści zyskają nowe atrakcje i szanse na zdobycie doświadczenia, a podmioty turystyczne i kulturalne skorzystają z możliwości tworzenia sieci kontaktów, rozwijania wspólnych inicjatyw i promocji.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna