Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wspólna historia - taka sama przyszłość. Supraśl - Synkowicze - Lwów

AKRONIM

SupSyn

NUMER

PBU2/0900/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Supraśl (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Zarząd Wsi Synkowicze (Obwód brzeski, Białoruś)
Ukraiński Uniwersytet Katolicki (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 55 502,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 49 951,80 €
CZAS TRWANIA 19 miesięcy 01.05.2021 - 30.11.2022

Opis projektu

Kościół w Synkowiczach to jedna z pereł architektury białoruskiej, a w unikatowym w skali Polski klasztorze w Supraślu znajduje się wiele zbiorów sztuki sakralnej. Z kolei specjaliści z Uniwersytetu Lwowskiego od lat odtwarzają i gromadzą skarby kultury muzycznej, jednak utwory te nadal nie są wystarczająco znane wśród lokalnych społeczności. Dlatego też wiedza na temat sztuki sakralnej powinna być rozwijana zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Projekt SupSyn w znaczący sposób przyczyni się do ochrony i zwiększenia dostępności dziedzictwa kulturowego polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza.

Wspólne wysiłki trzech partnerów pozwolą na przeprowadzenie muzyczno-filologicznego studium manuskryptu kantyków supraskich, rekonstrukcję uzyskanych partytur i opublikowanie ich w czterech językach (polskim, białoruskim, angielskim i ukraińskim). Dzięki tym staraniom i pomocy Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej powstanie specjalny album. Następnie dwa chóry – Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej wraz z chórem z Synkowicz wezmą udział w koncertach w Supraślu i Synkowiczach. Ponadto partner białoruski poprowadzi plenerowe warsztaty, których celem będzie ukazanie wspólnej historii i kultury poprzez rzeźbę. Przy udziale partnera z Polski zostanie również zorganizowany plener malarski obejmujący m. in. pisanie ikon, które stanowi niezwykle ważny aspekt dziedzictwa kulturowego regionów polskich, białoruskich i ukraińskich.

Realizowane działania i tworzone produkty pozwolą szerszej publiczności (mieszkańcom, turystom) odkrywać nowe, nieznane dotąd aspekty regionalnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że dzisiejszy rozwój turystyki jest nierozerwalnie związany z promocją lokalnej historii i kultury, osiągnięte rezultaty staną się podstawą stworzenia atrakcyjnego i pozytywnego wizerunku partnerskich obszarów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna