Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Czysta rzeka - główny priorytet

AKRONIM

Muchaviec

NUMER

PBU1/0750/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Miejskie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Zhabinkovskoe ZhKCh" (Obwód brzeski, Białoruś)

BENEFICJENT

EKO-BUG sp.z o.o. (Województwo lubelskie, Polska)
Państwowa Instytucja Naukowa „Poleski Rolniczy Instytut Ekologiczny Białoruskiej Narodowej Akademii Nauk" (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 625 334,76 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 362 801,28 €
CZAS TRWANIA 37 miesięcy 01.09.2018 - 30.09.2021

Opis projektu

Bug jest naturalną granicą między Polską a Białorusią. Największym dopływem po stronie białoruskiej jest rzeka Muchawiec, przepływająca przez Żabinkę. Niestety stare oczyszczalnie ścieków zanieczyszczają wodę pitną w tym mieście. Po polskiej stronie rzeki Bug, indywidualne gospodarstwa rolne w Koroszczynie (gmina Terespol) odprowadzają ścieki bez oczyszczania do jej dopływów: Krzny i Czapelki. Sytuacja ta prowadzi do poważnych zagrożeń dla środowiska rzeki. Cenne kompleksy przyrodnicze, takie jak Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” czy rezerwaty „Brzeski”, „Bugu” i „Niepokojczyce” są obecnie zagrożone.

Projekt Muchaviec zmierzy się ze wspomnianymi wyzwaniami poprzez inwestycje w dorzeczu Bugu. Białoruski beneficjent zbuduje nową oczyszczalnię ścieków w Żabince. Polski partner ułoży 4,29 km kanalizacji sanitarnej w Koroszczynie. Ponadto partnerzy zamierzają stworzyć innowacyjną ścieżkę ekologiczną i oryginalne instalacje artystyczne w rezerwacie „Niepokojczyce”. Dodatkowo podejmą oni długoterminową współpracę w sektorze wodnym. Nowo utworzone Centrum Hydroekologiczne przy Państwowym Instytucie Naukowym „Poleski Instytut Rolno-Ekologiczny Białoruskiej Akademii Nauk” zajmie się monitorowaniem rzek granicznych. Naukowcy, hydrolodzy i władze obu krajów, po sporządzeniu raportów i zorganizowaniu konferencji, podejmą wspólne działania w celu rozwiązania w tego problemu.

Mieszkańcy miasta Żabinka i gminy Terespol zyskają czystą wodę i infrastrukturę kanalizacyjną spełniającą europejskie standardy. Wymiana doświadczeń, wspólne badania i promocja, szkolenia i konferencje przyczynią się do zrównoważonego rozwoju nie tylko w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ale również w monitorowaniu stanu środowiska w regionie przygranicznym. Ogólnie ujmując, projekt poprawi jakość życia mieszkańców, co pozytywnie wpłynie na atrakcyjność tego obszaru.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna