Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych

AKRONIM

EcoChem

NUMER

PBU1/0077/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Siemiatycze (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Gmina Milejczyce (Województwo podlaskie, Polska)
Gmina Perlejewo (Województwo podlaskie, Polska)
Gmina Nurzec-Stacja (Województwo podlaskie, Polska)
Gmina Dziadkowice (Województwo podlaskie, Polska)
Grodzieński Departament Obwodowy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 052 775,89 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 847 498,28 €
CZAS TRWANIA 28 miesięcy 01.06.2019 - 30.09.2021

Opis projektu

Obecne wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym jest nieodpowiednie wobec możliwych zagrożeń. Ze względu na przestarzały typ i wiek (40–50 lat) jest bardzo awaryjne i słabo wydajne. Jednostki OSP nie są również przygotowane na jakąkolwiek katastrofę ekologiczną lub chemiczną, zanieczyszczenie rzek Bug lub Niemen, pomimo istniejących realnych zagrożeń po obu stronach granicy (baza magazynowa ropy naftowej w Adamowie w Polsce, zakład produkcji azotu w Grodnie na Białorusi).

Projekt EcoChem ma wspierać jednostki straży pożarnej w Polsce i na Białorusi, wyposażając je w specjalistyczne samochody ratownicze i przeciwpożarowe. Strona polska kupi dziewięć pojazdów, w tym siedem średnich pojazdów ratowniczych i dwa samochody rozpoznawcze. Maszyny będą obsługiwać osiem jednostek OSP z powiatu siemiatyckiego, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Słochy Annopolskie, Kajanka, Milejczyce, Perlejewo, Nurzec-Stacja, Siemichocze, Dziadkowice i Hornowo). Na Białorusi dwa samochody trafią do jednostki ratownictwa chemicznego w Grodnie: pojazd ratowniczy do działań na wysokościach z 50-metrowym podnośnikiem oraz pojazd rozpoznawczy ze sprzętem na wypadek skażeń (100 barier, narzędzia ratownicze, takie jak: przecinarki hydrauliczne, podnośniki, spowalniacze itp.). Sprzęt będzie testowany przez polskich i białoruskich ratowników podczas wspólnych szkoleń – Polacy podzielą się swoimi doświadczeniami w walce z pożarami na dużą skalę, a Białorusini pokażą, jak walczyć z chemicznym zanieczyszczeniem rzek.

Projekt tworzy solidne ramy dla przyszłej współpracy ratowników na transgranicznym obszarze Polski i Białorusi. Mieszkańcy powiatu siemiatyckiego i obwodu grodzieńskiego będą lepiej chronieni przed skutkami niebezpiecznych zdarzeń, takich jak awaria zakładów chemicznych czy pożary cennych obszarów przyrodniczych. Ponadto polskie i białoruskie jednostki ratownicze wzmocnią potencjalną reakcję na wypadek katastrofy w tym regionie.

Galeria

Aktualności z projektu

20 20 / 03 / 2020

Projekt tygodnia - EcoChem

Ratownicy z powiatu siemiatyckiego i obwodu grodzieńskiego od lat spotykają się z zagrożeniami związanymi z katastrofami ekologicznymi...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna