Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wolontariusze dla dziedzictwa kulturowego

AKRONIM

Volunteers

NUMER

PBU2/0781/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rovin" (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 46 878,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 42 100,00 €
CZAS TRWANIA 10 miesięcy 01.09.2022 - 30.06.2023

Opis projektu

Transgraniczny krajobraz kulturowy, niegdyś tak bogaty i różnorodny, stracił wiele na swojej tożsamości w drugiej połowie XXI wieku. Ślady niektórych kultur z czasem ulegają zatarciu. Wiele kościołów rzymskokatolickich na Ukrainie, cerkwi w Polsce i synagog żydowskich po obu stronach granicy jest zaniedbanych i pozostaje bez opieki. Są one jednak ważnymi elementami tożsamości kulturowej naszych krajów, pamięci, która powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom. Ale jak zaangażować młodych ludzi do zajmowania się kwestiami wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego? Jak sprawić, aby byli świadomi swojej przeszłości i chętni przyczynić się do jej zachowania i promocji? 

Jednym z możliwych rozwiązań jest zebranie ich podczas transgranicznego obozu wolontariuszy. W ramach projektu w Uhnowie i Przemyślu odbędą się dwa takie obozy, pod nazwą “Nasze wspólne dziedzictwo kulturowe”. Przez 22 dni 18 wolontariuszy z Białorusi, Polski i Ukrainy będzie pracować nad renowacją zabytków historycznych i kulturowych, takich jak synagoga i cmentarz żydowski, świątynie prawosławne i rzymskokatolickie. Ich zadania będą obejmować zarówno sprzątanie i usuwanie chwastów, jak i renowację autentycznych budowli. Młodzież zapozna się także z historią Zachodniej Ukrainy i Polski Wschodniej, odwiedzi Bełż, Sokal, Czerwonogród, Żółkiew, forty przemyskie, Ustrzyki Górne i Zamość. Ponadto weźmie ona udział w szkoleniach i spotka się z lokalnymi specjalistami z dziedziny historii, architektury i turystyki. Jej doświadczenia i kreatywne pomysły powstałe podczas obozów zostaną ujęte we wspólnych publikacjach  promocyjnych – ulotce turystycznej i broszurze. 

Projekt ten zwiększy liczbę turystów odwiedzających obiekty dziedzictwa historyczno-kulturowego, jednocześnie wzmacniając zaangażowanie młodych Europejczyków w życie społeczne pogranicza polsko-ukraińskiego. Ponadto, jak uważa zespół projektowy, najważniejszymi elementami projektu są tolerancja dla innych kultur i religii oraz umiejętność interakcji i współpracy.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna