Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Relacje transgraniczne w rozwoju regionów

AKRONIM

BRAND

NUMER

PBU2/0798/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Przedsiębiorstwo Komunalne "Agencja Rozwoju Rejonu Użgorodzkiego" (Obwód zakarpacki, Ukraina)

BENEFICJENT

Powiat Rzeszowski (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 58 110,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 52 299,00 €
CZAS TRWANIA 15 miesięcy 01.09.2020 - 31.10.2021

Opis projektu

Bogate dziedzictwo kulturowe, a zwłaszcza tradycyjna sztuka i rzemiosło łączące rejon użgorodzki i powiat rzeszowski tworzą warunki do uprawiania turystyki aktywnej. Tereny te mierzą się również z podobnymi problemami, takimi jak niedostateczny rozwój gospodarczy i niewielki napływ turystów, a które mogłyby zostać rozwiązane dzięki ukierunkowanej promocji.

Rozwój marki turystycznej i wykreowanie łatwo rozpoznawalnego logo tych terenów jest kluczowym elementem projektu BRAND. W ten sposób partnerzy projektu chcą pokazywać wyjątkowe wartości swoich obszarów i zachęcać odwiedzających do ich odkrywania. W celu zebrania najlepszych koncepcji logotypów zostanie ogłoszony otwarty konkurs. W skład komisji konkursowych wejdą projektanci, etnografowie i eksperci branży turystycznej z obu krajów. W pierwszym etapie zostaną wybrane najlepsze propozycje, które następnie, podczas zorganizowanego w kolejnej fazie Laboratorium Kreatywnego, zostaną sfinalizowane pod okiem specjalistów z branży kreatywnej. Format ten zapewni zaangażowanie lokalnej społeczności i podniesie świadomość dotyczącą projektu. Dzięki działaniom projektu zostanie ukształtowany nowy wizerunek obszarów docelowych jako unikatowych miejsc turystycznych. Będzie on prezentowany wizualnie w albumach-katalogach i filmach promocyjnych. Ponadto, w Użhorodzie i Rzeszowie, dla promocji tych obszarów i ich dziedzictwa kulturowego, zostaną zorganizowane dwie duże imprezy transgraniczne pod nazwą "EXPO BRAND". Podczas wystaw odbędą się  prezentacje tradycyjnych rzemiosł takich jak kowalstwo, tkactwo, snycerstwo, garncarstwo, haft, malarstwo itp., które połączą rzemieślników z obu krajów i zachęcą zwiedzających do sprawdzenia swoich umiejętności. 

Dzięki projektowi obszary przygraniczne Ukrainy i Polski staną się bardziej rozpoznawalne i atrakcyjne dla turystów, co z kolei podniesie ich konkurencyjność i zachęci do rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego. Zwiększy on również zainteresowanie lokalną kulturą i tradycjami zarówno wśród mieszkańców, jak i odwiedzających. 

Aktualności z projektu

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna