Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności

AKRONIM

SUMCITYNET

NUMER

PBU1/0697/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-BY-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

FORZA, Agencja Zrównoważonego Rozwoju Regionu Karpackiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

BENEFICJENT

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Województwo podkarpackie, Polska)
Organizacja Pozarządowa "Białoruska Unia Transportowa" (Obwód miński, Białoruś)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Innowacji Urzędu Miasta Użhorod (Obwód zakarpacki, Ukraina)
Komitet Wykonawczy Miasta Pińsk (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 518 294,56 € DOFINANSOWANIE Z EIS 466 465,10 €
CZAS TRWANIA 40 miesięcy 01.05.2020 - 31.08.2023

Opis projektu

Obszary miejskie pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego zostały przytłoczone ruchem samochodowym, co negatywnie wpłynęło na środowisko i zdrowie ludzi. Brak profesjonalnych zasobów, wiedzy i umiejętności skutkuje słabymi rozwiązaniami w zakresie mobilności miejskiej, będącymi daleko w tyle za standardami europejskimi – miasta borykają się z zanieczyszczeniem powietrza i nadmiernym hałasem, zatłoczonymi ulicami, ograniczoną dostępnością i niewydolnym transportem publicznym.

Partnerzy projektu SUMCITYNET postanowili zmierzyć się z tym problemem. Miasta Pińsk i Użhorod przeprowadzą analizę głównych niedociągnięć na swoich obszarach (obejmujących np. sieć dróg, transport publiczny, przejścia dla pieszych). Wyniki tej analizy służyć będą stworzeniu wspólnej strategii dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na obszarze tych ośrodków. Wspólnie z partnerami z Polski stworzą internetową platformę transgranicznej wymiany dobrych praktyk i pomysłów, zawierającą fachowe informacje na temat łagodzenia zmian klimatu, oszczędzania energii i troski o ludzkie zdrowie. Ponadto przeprowadzone zostaną działania wzbogacające wiedzę w zakresie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i podnoszące kompetencje pracowników. W ramach projektu planowane są również pewne prace infrastrukturalne na małą skalę, takie jak bezpieczne przejścia dla pieszych, publiczne place zabaw, przejazdy drogowe, systemy sygnalizacji świetlnej, parkingi dla rowerów i rampy dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wprowadzone zostaną dwie aplikacje mobilne – „Moovit” –  z możliwością planowania trasy dla osób z problemami ruchowymi w Pińsku i „Cycling Uzhhorod” z przydatnymi wskazówkami dla rowerzystów.

Projekt SUMCITYNET poprawi dostępność obszarów miejskich, zapewniając odporność na zmiany klimatyczne i skuteczne przemieszczanie się w miastach na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Wspólne działania przyczynią się do zwiększenia świadomości w kwestii ekologii i zmniejszenia efektu klimatycznego. Co ważniejsze, projekt zainicjuje dialog i wymianę wiedzy pomiędzy sąsiadującymi regionami, co pozytywnie wpłynie na poziom życia mieszkańców niwelując regionalne dysproporcje.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna