Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Współpraca uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach transgranicznych lubelskim i łuckim

AKRONIM

FriendlyBorders

NUMER

PBU1/0433/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

GRANICE

PRIORYTET

4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 305 993,84 € DOFINANSOWANIE Z EIS 275 394,46 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 12.09.2018 - 11.09.2021

Opis projektu

Ruch graniczny między Polską a Ukrainą jest bardzo intensywny, czasem nawet ponad miarę, ponieważ granica PL-UA stanowi jednocześnie zewnętrzną granicę UE. Praca funkcjonariuszy straży granicznej, bardzo intensywna i wymagająca wysokiej koncentracji, może powodować stres wpływający na jakość funkcjonowania ruchu granicznego. Codziennie stają oni przed wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, ryzyka terrorystycznego i ruchów migracyjnych.

Partnerzy projektu FriendlyBorders z uniwersytetów w obu krajach postanowili podjąć wspólne działania szkoleniowe dla pracowników straży granicznej dotyczące ich kompetencji i kwalifikacji. Wykłady pt. „Umiejętności interpersonalne i społeczne” oraz „Biofeedback” będą prezentowane funkcjonariuszom z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie i Izby Celnej w Białej Podlaskiej w Polsce, a także Oddziału Straży Granicznej i Izby Celnej w Jagodinie na Ukrainie (łącznie 250 uczestników). Co więcej, na obu uczelniach będą zorganizowane międzynarodowe studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego dla 60 osób z obu krajów. Wszystkie materiały dydaktyczne dostępne będą na stronach internetowych projektu. Partnerzy kupią także urządzenie pozwalające określić poziom odporności pracowników na stres i potencjalną potrzebę zapewnienia im pomocy psychologicznej. Całą inicjatywę dopełnią konferencje (Tomaszów Lub., Łuck) i publikacje dotyczące zagrożeń i wyzwań.

Polscy i ukraińscy partnerzy planują kontynuować systematyczną współpracę, wymianę wiedzy, szkolenia i badania dotyczące bieżących problemów (nielegalna migracja i handel, przestępczość zorganizowana itp.). Dzięki projektowi wzrosną kompetencje funkcjonariuszy granicznych z obu krajów, co pozytywnie wpłynie na jakość ruchu granicznego. Mieszkańcy sąsiednich regionów stają się bardziej świadomi ochrony granic, skuteczności odprawy celnej i różnych zjawisk związanych z tym tematem.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna