Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)

AKRONIM

OpenBorders Zosin

NUMER

PBU1/0506/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

GRANICE

PRIORYTET

4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy (Kijów, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 494 577,37 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 345 119,63 €
CZAS TRWANIA 33 miesiące 04.07.2018 - 03.04.2021

Opis projektu

Punkty kontroli granicznej i przekraczanie ich przez podróżnych to elementy wpływające na współpracę w każdym aspekcie. Otwartość granic jest ważna dla budowania trwałego partnerstwa między społecznościami. Bezpieczeństwo jest kolejnym kluczowym elementem funkcjonowania granic, dzięki czemu formy przestępczości granicznej (przemyt towarów i ludzi, handel narkotykami i bronią) nie przesłaniają relacji dobrosąsiedzkich. W przypadku przejścia granicznego Zosin–Uściług granica wschodnia jest nie tylko granicą Polski, ale także Unii Europejskiej i strefy Schengen.

Projekt OpenBorders powstał, aby granica polsko-ukraińska była bardziej otwarta, elastyczna i bezpieczna, a jej przekraczanie płynne – po pierwsze, poprzez usprawnienie ruchu osób, towarów i usług, a po drugie, poprzez wzmocnienie kontroli w celu ograniczenia niepożądanych praktyk na przejściu Zosin–Uściług. Planowana jest w tym miejscu budowa nowej platformy wyjazdowej z Polski, dzięki której powstaną nowe linie odprawy, tj. trzy nowe pasy odpraw, dwa pawilony odpraw, place, drogi, chodniki, oświetlenie, instalacje elektryczne i telekomunikacyjne itp. Każdy pawilon będzie składał się z dwóch funkcjonalnie oddzielnych części: jednej dla Straży Granicznej i osobnej dla Służby Celnej i Podatkowej. Ponadto w celu zapewnienia płynnego i bezpiecznego ruchu granicznego zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt (czytniki paszportów, komputery, niszczarki dokumentów). Ponadto, dzięki Grupie Sterującej Projektem i konferencji, projekt pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń między polską i ukraińską strażą graniczną.

W rezultacie na przejściu granicznym Zosin–Uściług będzie działać w pełni funkcjonalna infrastruktura upraszczając i przyspieszając procedurę przeprawy, a jednocześnie wzmacniając kontrolę i bezpieczeństwo. W dłuższym okresie powinno to wzmocnić transgraniczne kontakty, co jest ważne, nie tylko dla mieszkańców sąsiedniego województwa lubelskiego w Polsce i obwodu wołyńskiego na Ukrainie, ale dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej i Ukrainy.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna