Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Ochrona wód Jeziora Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schodnica – wspólne wyzwanie, szansa zachowania i wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego

AKRONIM

ProtectWater

NUMER

PBU1/0469/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Solina (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Miasta Schodnica (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 889 023,23 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 700 120,91 €
CZAS TRWANIA 57 miesięcy 01.11.2018 - 31.08.2023

Opis projektu

Zarówno Solina w Polsce, jak i Schodnica na Ukrainie mają status popularnych uzdrowisk położonych na obszarach o cennych walorach przyrodniczych. Ich peryferyjna lokalizacja, niska aktywność gospodarcza i gęstość zaludnienia są najsilniejszymi atutami. Jednak zanieczyszczenie stanowi dla nich poważne wyzwanie środowiskowe. W konsekwencji popularne tereny przyrodnicze – Bieszczady i Beskidy Skolskie – mają ograniczone możliwości rozwojowe i słabą ofertę turystyczną .

Celem projektu ProtectWater jest poprawa i utrzymanie dobrej jakości wód powierzchniowych i podziemnych jako podstawowych zasobów naturalnych. Wody Jeziora Solińskiego, Sanu i rzek Schodnicy będą lepiej chronione i zabezpieczone przez zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi. W ramach projektu w Schodnicy zostaną wybudowane dwie oczyszczalnie z systemem głębokiego biologicznego oczyszczania ścieków. Natomiast w trzech miejscowościach gminy Solina w województwie podkarpackim powstanie sieć kanalizacyjna. Ścieki zostaną odprowadzone za pomocą przepompowni przez wsie Zawóz i Wołkowyja do istniejącej oczyszczalni ścieków w Wołkowyi. Wszystkie wymienione obiekty będą odprowadzały ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej do systemu dystrybucji, następnie ścieki zostaną oczyszczone i usunięte w czystej postaci.

Dzięki realizacji projektu powstanie prawie 8 000 metrów nowej sieci kanalizacyjnej, z zachowaniem bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Liczba gospodarstw domowych i budynków podłączonych do kanalizacji wzrośnie o 105 po stronie polskiej i o 86 po stronie ukraińskiej. Działania przeprowadzone w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na ekosystem i rozwój turystyki na obszarach przygranicznych Polski i Ukrainy.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna