PBU

Aktualności

20 09 / 2019

Dzień Otwarty dla Młodzieży w ramach ECDay-2019 czeka na Ciebie w Brześciu, na Białorusi!

Zapraszamy młodzież z regionu transgranicznego (w wieku - 15-23 lata) do wzięcia udziału w Dniu Otwartym dla Młodzieży

20 09 / 2019

Projekt tygodnia - RUOK

Zagadnieniem poruszonym w projekcie RUOK, jest problem ciągłych zmian demograficznych w regionie siedleckim i obwodzie mińskim.

19 09 / 2019

XX Międzynarodowe Forum Biznesu „Euroregion Niemen 2019”

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wziął udział w XX Międzynarodowym Forum Biznesu „Euroregion Niemen 2019”.

18 09 / 2019

Konferencja otwierająca Duży Projekt Infrastrukturalny SoDR

11 września 2019 r. we Lwowie odbyła się konferencja otwierająca Duży Projekt Infrastrukturalny (akronim SoDR)

16 09 / 2019

Finał Konkursu Edukacyjnego już za nami!

Blisko setka uczniów z Polski, Białorusi i Ukrainy uczestniczyła w finale międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego dla szkół “KIERUNEK – PRZYSZŁOŚĆ!”

12 09 / 2019

Nabór na ekspertów na Ukrainie

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy ogłasza nabór 5 ekspertów.

11 09 / 2019

Zamówienia: usługi związane z organizacją międzynarodowej konferencji naukowej na Ukrainie

Oddział PBU we Lwowie ogłasza konkurencyjną procedurę negocjacyjną na organizację konferencji.

09 09 / 2019

Wizyta studyjna samorządowców z Ukrainy w Polsce

W dniach 2-6 września, Program, w ramach własnej inicjatywy – Transgranicznej Akademii Rozwoju, zorganizował wizytę studyjną dla ukraińskich samorządowców szczebla obwodowego.

06 09 / 2019

PBU na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Byliśmy obecni na zaliczanej do jednej z największych i najważniejszych konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej – Forum Ekonomicznym w Krynicy.

05 09 / 2019

Kolejna podpisana umowa

Podczas 29 Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju przedstawiciele Beneficjenta i Instytucji Zarządzającej Programu podpisali umowę o dofinansowanie kolejnego mikroprojektu.

05 09 / 2019

W dniach 9-10 września 2019 biuro WST będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-10 września 2019r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu będzie nieczynne.

02 09 / 2019

Projekt tygodnia - DOPC

Projekt „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na pograniczu województwa podlaskiego i rejonu grodzieńskiego” (akronim DOPC) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

23 08 / 2019

Projekt tygodnia - FasterSafer

Projekt „Drogi łączące granice Polski i Ukrainy” (akronim FasterSafer) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

21 08 / 2019

Aktualizacja Wytycznych do Weryfikacji Wydatków (I nabór, LIP)

Informujemy, że zmieniły się Wytyczne do Weryfikacji Wydatków.

14 08 / 2019

Opowieści z projektów - 2. Biały słoń z Karpat

Za każdym projektem PBU zawsze ukryta jest historia. Czasami są to historie ludzi, na których życie duży wpływ miały projekty.

14 08 / 2019

W dniach 15-16 sierpnia 2019 biuro WST Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-16 sierpnia 2019r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu będzie nieczynne.

14 08 / 2019

Film z Konferencji Rocznej

Choć Konferencja Roczna Programu, która tym razem odbyła się Grodnie, już za nami, wciąż chętnie wracamy do wrażeń.

13 08 / 2019

Zarządzenie Prezydenta Republiki Białorusi

Do wiadomości beneficjentów białoruskich...

12 08 / 2019

II Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa

150 uczestników z kilku krajów wzięło udział w II Karpackich Dniach Dobrosąsiedztwa, które odbyły się w dniach 8-10 sierpnia w przygranicznych regionach: Podkarpackim i Zakarpackim. Część konferencyjna, zorganizowana po polskiej stronie w bieszczadzkim Mucznem, była współorganizowana i współfinansowana przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

07 08 / 2019

Projekt tygodnia - KSICHER

Projekt “Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce oraz w mieście Czerwonograd na Ukrainie - poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej” (akronim KSICHER) realizowany jest w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO.