Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie

AKRONIM

TwoTowers

NUMER

PBU1/0746/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

BENEFICJENT

Miasto Lublin (Województwo lubelskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 676 398,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 508 758,20 €
CZAS TRWANIA 48 miesięcy 01.08.2018 - 31.07.2022

Opis projektu

Łuck i Lublin, dwa duże miasta polsko-ukraińskiego obszaru przygranicznego, mają długą i bogatą historię, która pozostawiła wiele zabytków dziedzictwa historycznego i kulturowego, w tym fortyfikacji. Niestety na przestrzeni wieków wiele z nich nie było dobrze utrzymywanych, co skutkuje spadkiem zainteresowania ze strony turystów krajowych i zagranicznych.

Miasta partnerskie projektu TwoTowers wspólnie planują rewitalizację tych obiektów turystycznych wraz ze stworzeniem wokół nich przestrzeni publicznych w celu wsparcia promocji kultury średniowiecznej. Wieża Czartoryskich z murem obronnym i klasztor oo. jezuitów w Łucku, a także Baszta Gotycka w Lublinie zostaną odrestaurowane i staną się bardziej dostępne dla mieszkańców i turystów. Ponadto w podziemnych celach klasztoru jezuitów powstanie nowoczesne muzeum. Znajdziemy tam interaktywną przestrzeń, w której odwiedzający będą nie tylko biernymi widzami, ale także uczestnikami szkoleń, warsztatów i innych działań. Odwiedzający będą mieli okazję przywdziać zbroję i poczuć się jak średniowieczni rycerze. Muzeum chce angażować zmysły zwiedzających - słuch, wzrok, dotyk - w procesie zdobywania nowej wiedzy i wrażeń. Klasztor będzie również miejscem dwóch nowych ekspozycji: rycerskiej w „Wieży Czartoryskich” i wystawy ”czasy średniowiecza” w podziemnych celach klasztoru jezuitów. W ramach projektu zorganizowana zostanie także Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz „Festiwal Legend” w Lublinie.

Działania w ramach projektu wzmocnią 20-letnie partnerstwo Łucka i Lublina oraz będą promować wspólną kulturę i dziedzictwo historyczne obu miast. Projekt TwoTowers znacząco zwiększy potencjał turystyczny i liczbę odwiedzających. Zyskają oni nowe atrakcje turystyczne i możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Projekt stanowi doskonałą podstawę do efektywnej współpracy między organizacjami publicznymi a siecią usług komercyjnych w przygranicznych regionach Ukrainy i Polski w dziedzinie kultury, historii i turystyki.

Aktualności z projektu

04 04 / 02 / 2021

Projekt tygodnia - TwoTowers

Projekt TwoTowers...
24 24 / 07 / 2019

Projekt tygodnia - TwoTowers

Projekt „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego I kulturowego w Łucku i Lublinie” (akronim: TwoTowers) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO.
01 01 / 03 / 2019

Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez projekt TwoTowers

28 lutego 2019 w Łucku (Ukraina) w ramach projektu TwoTowers „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturowego w Łucku i Lublinie” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna