Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim

AKRONIM

COORDINATION

NUMER

PBU1/0216/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Miasto Siedlce (Województwo mazowieckie, Polska)

BENEFICJENT

Departament Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy Obwodu Wołyńskiego (Obwód wołyński, Ukraina)
Gmina Korczew (Województwo mazowieckie, Polska)
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach (Województwo mazowieckie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 834 959,87 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 649 261,93 €
CZAS TRWANIA 30 miesięcy 01.01.2019 - 30.06.2021

Opis projektu

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo (np. obszar NATURA 2000, Rzeka Bug itp.) jest ważnym aspektem działań ratowniczych na pograniczu polsko-ukraińskim. Znajdujące się tam zespoły ratownicze stoją w obliczu różnych zagrożeń, takich jak duże pożary obszarów leśnych, skażenie chemiczne, powodzie oraz zagrożenia epidemiologiczne i ekologiczne. Ich działania są ograniczone z powodu niewłaściwej koordynacji między różnymi służbami ratowniczymi i niskiej dostępności do profesjonalnych szkoleń, co skutkuje długim czasem reakcji ratowniczych akcji.

Projekt COORDINATION powstał w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utworzenie nowych, w pełni wyposażonych kompleksowych ośrodków szkoleń specjalistycznych i wymiany doświadczeń przez jednostki straży pożarnej i ratownictwa na obszarach transgranicznych Polski i Ukrainy. W ich siedzibach w Siedlcach i Łucku odtworzone będą najbardziej realistyczne warunki ratowania ludzi, gaszenia pożarów, ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla wspólnych działań strażaków z Polski i Ukrainy, podniesienia ich umiejętności oraz ustalenia procedur prewencyjnych i operacyjnych. Ponadto wszyscy partnerzy kupią nowy sprzęt, w tym wozy strażackie (ratownictwa ekologicznego, rozpoznawczo-ratowniczego, ratownictwa wodnego, przeciwgazowego/ przeciwdymnego), defibrylatory, sprężarki wysokociśnieniowe itp. Dodatkowo, w obu krajach powstanie specjalna regionalna baza środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów w celu zapobiegania katastrofom ekologicznym. Aby szerzyć wiedzę na temat pierwszej pomocy i promować postawy w sytuacjach kryzysowych wśród mieszkańców, w Siedlcach zostanie zorganizowana impreza plenerowa i zajęcia w szkołach.

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury, zapewnienie nowego sprzętu i szeroko zakrojonych szkoleń zwiększy bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratowniczych. Zacieśniając współpracę, partnerzy będą mieli okazję koordynować swoje działania, co znacznie skróci czas reakcji i zmniejszy straty. W efekcie końcowym projekt przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, mienia i środowiska w transgranicznym obszarze Polski i Ukrainy.

Movies

Aktualności z projektu

28 28 / 12 / 2023

Czas na rezultaty: Wspólna koordynacja działań ratowniczych

Pożary, wypadki drogowe, podtopienia...
31 31 / 01 / 2020

Projekt tygodnia - Coordination

Projekt „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” (akronim: Coordination) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna