Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Ocalić dla przyszłości — zachowanie dziedzictwa kulturowego szansą dla rozwoju transgranicznej turystyki

AKRONIM

Save4Future

NUMER

PBU2/0993/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Wigierski Park Narodowy (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Obwodowe Stowarzyszenie Młodych Naukowców VIT w Grodnie (Stowarzyszenie VIT) (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 737,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 60 000,00 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy

Opis projektu

Białoruś, a zwłaszcza obwód grodzieński, ma ogromny potencjał dziedzictwa kulturowego
i bogatą, wciąż żywą kulturę ludową. Podobnie jest w Polsce, gdzie wciąż powstają nowe usługi turystyczne. Niestety, bogactwo tych regionów nie jest odpowiednio wykorzystywane do tworzenia atrakcyjnej oferty dla odwiedzających. Projekt Save4Future ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej zarówno regionu suwalskiego, jak i obwodu grodzieńskiego. Jednocześnie istnieje potrzeba podniesienia świadomości wśród mieszkańców i turystów, przekonania ich o wartości tego wspaniałego, ale niedocenianego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz konieczności zachowania go dla przyszłych pokoleń.

Projekt Save4Future zajmie się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarach przygranicznych Grodna i Suwalszczyzny oraz wykreuje nowe produkty turystyczne, które przyciągną więcej zwiedzających. Głównym rezultatem projektu będzie poprawa stanu obiektów: Wigierskiego Parku Narodowego, a w szczególności ścieżki edukacyjnej "Las" ukazującej jego bogactwo przyrodnicze, oraz starego cmentarza w Grodnie. Ponadto, opublikowany zostanie internetowy katalog grobów oraz przewodnik. Opracowane zostaną również szlaki turystyczne przebiegające przez cmentarz oraz odbędzie się cykl zaplanowanych w ramach projektu wydarzeń. Wszystkie te działania przyczynią się do zachowania tego cennego dziedzictwa kulturowego, dzięki czemu stanie się ono produktem turystycznym. Projekt zakłada nowatorski sposób dotarcia do społeczeństwa poprzez organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, takich jak przedstawienia teatralne, plener artystyczny, wystawy, festiwal połączony z warsztatami, koncertami i opowieściami. Wydarzenia te odbędą się po obu stronach granicy angażując uczestników z obu krajów partnerskich. Z kolei działania edukacyjne, takie jak seminaria i wizyty studyjne dla osób zarządzających dziedzictwem kulturowym będą doskonałą okazją do wymiany poglądów.

Efekty projektu Save4Future będą skierowane do mieszkańców Suwałk i Grodna, turystów odwiedzających te tereny oraz osób zarządzających dziedzictwem kulturowym w obu krajach. Ponadto, przyczynią się do zwiększenia świadomości lokalnych społeczności zarówno na temat historii, jak i dziedzictwa przyrodniczego miejsc, które zamieszkują.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna