Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza

AKRONIM

Lukasiewicz

NUMER

PBU2/0787/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Województwo Podkarpackie (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 663,90 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 997,51 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 17.12.2019 - 16.12.2021

Opis projektu

Może to być zaskakujące, ale obszar województwa podkarpackiego w Polsce to miejsce, w którym zaczęło się wydobycie ropy naftowej i wykorzystywanie jej do znanych nam dziś celów. W tym województwie żył i pracował m.in. Ignacy Łukasiewicz - wynalazca znanej na całym świecie lampy naftowej. Podobne dziedzictwo można znaleźć na terenach położonych w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Spuścizna naftowa po działalności Łukasiewicza to przykład niewykorzystania dziedzictwa historycznego regionów przygranicznych i opóźnienia rozwoju tych obszarów na skutek utraconych szans.

Projekt Lukasiewicz ma na celu popularyzację wiedzy o dziedzictwie naftowym. W ramach jego działań powstanie gra terenowa (quest) oraz filmowy przewodnik prezentujące kulturę industrialną związaną z dokonaniami Ignacego Łukasiewicza i tradycję wydobycia ropy naftowej. Nowy multimedialny przewodnik po miejscach związanych z jego życiem i aktywnością zawodową (Rzeszów, Jasło, Krosno, Bóbrka, Sanok, Lesko, Ustrzyki Dolne po stronie polskiej oraz Sambor i Stary Sambor, Schodnica, Borysław, Drohobycz, Lwów po stronie ukraińskiej) będzie dostępny w Internecie jako produkt elektroniczny. Dzięki wykorzystaniu archiwalnych i aktualnych zdjęć, produkcja będzie zawierać elementy wizualne pozwalające na porównanie stanu i wyglądu prezentowanych miejsc na przestrzeni lat. Film będzie wyemitowany w lokalnych telewizjach i opublikowany w Internecie. Te działania promocyjne zostaną poprzedzone inwentaryzacją dziedzictwa naftowego Łukasiewicza w celu zebrania zdjęć, materiałów filmowych i dźwiękowych. Dodatkowo po obu stronach granicy będą organizowane polsko-ukraińskie konferencje,  warsztaty i wizyty studyjne.

Pobudzenie zainteresowania i świadomości dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców regionów, decydentów, a przede wszystkim osób związanych z promocją kierunków turystycznych, pozwoli na rozwój turystyki transgranicznej. Projekt popularyzuje wiedzę o wspólnym dziedzictwie naftowym Łukasiewicza, skutkując wzrostem powszechnej świadomości oferty turystycznej tego obszaru oraz wzmocnieniem współpracy na pograniczu polsko-ukraińskim.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna