Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego

AKRONIM

CrossEMS

NUMER

PBU1/0497/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Dobrzyniewo Duże (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Grodzieński Departament Obwodowy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś (Obwód grodzieński, Białoruś)
Komitet Wykonawczy Rejonu Grodzieńskiego (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 117 219,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 005 497,10 €
CZAS TRWANIA 34 miesiące 01.09.2019 - 30.06.2022

Opis projektu

Obszary sąsiadujące po obu stronach granicy polsko-białoruskiej: gmina Dobrzyniewo Duże i zachodnia część obwodu grodzieńskiego zmagają się z podobnymi zagrożeniami, takimi jak: klęski żywiołowe, pożary lasów, niski poziom bezpieczeństwa drogowego czy niedostateczne wyposażenie służb ratowniczych. Problemy te mają często charakter transgraniczny, dotykając jednocześnie cały ten obszar. Dlatego profesjonalny sprzęt i ścisła współpraca między służbami ratunkowymi są niezbędne, aby skutecznie przeciwdziałać takim wyzwaniom.

Projekt CrossEMS jest odpowiedzią na te potrzeby. W ramach projektu powstaną dwie nowe remizy strażackie – we wsi Letniki w gminie Dobrzyniewo Duże oraz w miejscowości Sopoćkinie nad Kanałem Augustowskim (BY). Ponadto partnerzy wyposażą jednostki ratownicze w nowoczesne średnie samochody ratowniczo-gaśnicze: jeden dla jednostki Pogorzałki (PL) i jeden dla jednostki Sopoćkinie (BY). Po stronie białoruskiej zakupiona zostanie także łódź ratunkowa z silnikiem i przyczepą, a także specjalny samochód SUV do szybkiego reagowania w trudnych warunkach. Co więcej, w celu zwiększenia możliwości systemu ratunkowego, zorganizowane zostaną trzy specjalne szkolenia dla białoruskich i polskich jednostek przeciwpożarowych i ratowniczych – wszystkie dotyczące sytuacji zagrożenia, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego na drogach i zabezpieczenia terenów przygranicznych. Ponadto partnerzy projektu opracują wspólny Plan Transgranicznego Zarządzania Kryzysowego – skuteczne narzędzie zarządzania służące do koordynowania, integracji, ćwiczenia i synchronizacji reakcji w sytuacjach kryzysowych na obszarze przygranicznym.

Współpraca jednostek straży pożarnej i ratowników wprowadzona w ramach projektu poprawi reagowanie na sytuacje zagrożenia po obu stronach granicy. W rezultacie czas oczekiwania na pomoc zostanie znacznie skrócony – mieszkańcy i turyści będą bezpieczniejsi, a zasoby naturalne i dziedzictwo tego terenu będą lepiej chronione.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna