Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Rezerwat Biosfery Roztocze

AKRONIM

Bio-reserve

NUMER

PBU2/0861/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Local Tourist Organisation "Roztocze" (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

City of Tomaszów Lubelski (Województwo lubelskie, Polska)
City of Zhovkva (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 59 777,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 53 799,30 €
CZAS TRWANIA 17 miesięcy 01.07.2020 - 30.11.2021

Opis projektu

Roztocze to wyjątkowy pod względem geograficznym i przyrodniczym region w Europie, na terenie którego znajduje się ponad 400 cennych miejsc po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. W 2019 roku ten transgraniczny obszar został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Konieczne było jednak podjęcie wspólnych działań w celu zwiększenia rozpoznawalności jego marki. Rozwiązania wymagał problem słabej wiedzy o walorach ekologicznych Roztocza i funkcjonowaniu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO „Roztocze” oraz o potrzebie ochrony jego dziedzictwa przyrodniczego. Niewystarczająca była również dwustronna współpraca pomiędzy osobami zaangażowanymi w edukację ekologiczną i pozaszkolną.

Szeroko zakrojona promocja realizowana poprzez konferencje, wizyty studyjne, media społecznościowe oraz publikację broszury przyczyniła się do rozwoju turystyki i poprawiła rozpoznawalność tego przygranicznego regionu. Kampania medialna, obejmująca spoty telewizyjne i radiowe oraz dwa profile tematyczne na Facebooku prowadzone przez polskich i ukraińskich beneficjentów, umożliwiła rozpropagowanie informacji o atrakcjach przyrodniczych Roztocza i działaniach projektowych. Materiały promocyjne związane z Transgranicznym Rezerwatem Biosfery UNESCO „Roztocze”, dystrybuowane przez uczestników wizyt studyjnych, trafiły do dzieci zamieszkujących na tym terenie. Wydana w nakładzie 4000 egzemplarzy 16-stronicowa publikacja "Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze" była rozprowadzana podczas imprez (2-dniowych konferencji i wizyt studyjnych) organizowanych w ramach projektu oraz po jego zakończeniu.

Partnerzy projektu Bio-reserve zakładają, że działania projektu przyczynią się do pogłębienia wiedzy o wspólnym dziedzictwie przyrodniczym, a tym samym zainicjują dalszą współpracę w zakresie jego promocji. Spoty medialne i profile na Facebooku pomogą w popularyzowaniu rezerwatu, a zaangażowanie nauczycieli i uczniów z Polski i Ukrainy znacząco wpłynie na rozpowszechnienie rezultatów projektu. Jego partnerzy planują też opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego dotyczącego promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna