Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poznajemy bogactwo przyrodnicze Karpat z koniem huculskim

AKRONIM

Horses&Nature

NUMER

PBU2/0961/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Park Narodowy "Wierchowina" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 63 666,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 57 299,40 €
CZAS TRWANIA 16 miesięcy 01.03.2022 - 30.06.2023

Opis projektu

Projekt  realizowany jest w Karpatach Wschodnich: w Beskidzie Niskim w Polsce oraz w Górach Czywczyńskich i Hryniawskich na Ukrainie. Oba te obszary, ze względu na swoje bogactwo przyrodnicze mogłyby stanowić niepowtarzalną atrakcję turystyczną, ale ze względu na słabo rozwiniętą ofertę i niewielką ilość organizowanych imprez opartych na lokalnych walorach przyrodniczych, nie przyciągają zbyt wielu odwiedzających.

Celem autorów projektu Horses&Nature jest stworzenie wspólnych, transgranicznych produktów turystycznych - dwóch karpackich krain konia huculskiego: Beskidzkiej Krainy Konia Huculskiego i Marmaroskiej Krainy Konia Huculskiego. W tym celu beneficjent wiodący zaproponował oznaczenie kodami QR istniejącego szlaku (ścieżki konnej) w Beskidzie Niskim, a także stworzenie trójjęzycznej strony internetowej obsługiwanej przez komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, zawierającej informacje o wyznaczonych trasach i dostępnych usługach. Następnie wzdłuż oznakowanego szlaku zostanie zorganizowany konny rajd krajoznawczo-przyrodniczy dla 20 osób. Partner ukraiński zaprojektuje także ekologiczno-poznawczą ścieżkę konną, zaprezentuje ją na swojej stronie internetowej oraz zorganizuje 4-dniowy zlot konny dla dziennikarzy, touroperatorów i przewodników turystycznych. Dla podobnej grupy docelowej z Polski i Ukrainy planowana jest również 7-dniowa wizyta studyjna w rejonie wierchowińskim. Jej głównym celem będzie przekazanie wiedzy o terenach, na których powstała rasa koni huculskich, a także o niedostatecznie dotąd promowanych walorach krajobrazowych i bogactwie przyrodniczym. Dodatkowo ukraiński beneficjent przygotuje dokumentację techniczną budynku stajni dla 12 koni wraz z zapleczem i magazynem, który dzięki wykorzystaniu środków własnych i zewnętrznych zostanie wkrótce wybudowany. Obaj partnerzy przygotują wspólny reportaż telewizyjny i broszurę promującą efekty projektu.

Wykorzystując swoje doświadczenia projektowe partnerzy planują współpracę w zakresie rozwoju oferty turystycznej. W dalszej perspektywie deklarują organizowanie podobnych przejażdżek konnych, a także różnego rodzaju wewnętrznych wyjazdów studyjnych, sympozjów, konferencji i innych wydarzeń promujących główną ideę projektu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna