Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wspólne warsztaty kulturowe szansą na rozwój współpracy transgranicznej

AKRONIM

PL-BY_wedding

NUMER

PBU2/0819/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Milanów (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Zarząd Wsi Radwanicze (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 64 675,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 58 207,50 €
CZAS TRWANIA 6 miesięcy

Opis projektu

Obszar projektu, reprezentowany przez Gminę Milanów w Polsce i miejscowość Radwanicze na Białorusi, jest terenem wzajemnego wpływu i przenikania się kultur o bardzo szerokim rodowodzie - od elementów charakterystycznych dla regionu Morza Czarnego, poprzez wątki ruskie, ukraińskie i żydowskie aż po wpływy Zakarpacia. To właśnie sprawia, że obszar ten jest wyjątkowy na skalę europejską. Efektywne wykorzystanie walorów tych terenów jest jednak utrudnione ze względu na ograniczone środki i i słabą współpracę w dziedzinie kultury oraz niewielkie zainteresowanie lokalną tradycją i kulturą wśród młodzieży.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, projekt PL-BY_wedding ma na celu rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy Milanowem a Radwaniczami oraz stworzenie nowego produktu turystycznego - atrakcyjnego spektaklu opartego na lokalnych tradycjach weselnych. Poprzez zaangażowanie młodych ludzi z Polski i Białorusi jako głównej grupy docelowej, partnerzy projektu zamierzają zachować regionalne tradycje, podnieść ich atrakcyjność i żywotność. Różnorodność profesjonalnych warsztatów dla uczniów z dziedziny tańca, teatru, muzyki i lokalnej kuchni przybliży uczestnikom regionalną kulturę. Punktem kulminacyjnym projektu będzie spektakl "Wesele polsko-białoruskie" ukazujący tradycje, kulturę, zwyczaje, obrzędy, stroje ludowe i kuchnię obu krajów, prezentujący różnice i podobieństwa między oboma narodami. Zostanie on wystawiony na podstawie scenariusza napisanego wspólnie przez uczestników warsztatów.

Album o tradycjach kulturowych charakterystycznych dla danego regionu prezentujący narodowe stroje, potrawy i tańce oraz szeroko zakrojona kampania promocyjna wzmocnią koncepcję projektu.

Projekt pomoże pokonać bariery utrudniające konsolidację, ochronę i promocję dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru przygranicznego. Ponadto, dzięki zastosowaniu narzędzi promocyjnych, inicjatywa będzie istotnym bodźcem do rozwoju turystyki na terenie objętym projektem. Wpłynie też pozytywnie na aktywizację kulturalną młodzieży i nawiązywanie osobistych relacji.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna