Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Użhorodu

AKRONIM

Moviecities

NUMER

PBU2/0824/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Miasto Krosno (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Wydział Kultury, Sportu, Młodzieży i Rodziny Rady Miasta Użgorod (Obwód zakarpacki, Ukraina)
Biuro Wystaw Artystycznych (Województwo podkarpackie, Polska)
Zakarpacka Komisja Filmowa (Obwód zakarpacki, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 60 630,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 54 567,00 €
CZAS TRWANIA 18 miesięcy 01.04.2020 - 30.09.2021

Opis projektu

Rozsiądź się wygodnie, upewnij się, że masz pod ręką zapas popcornu i przygotuj się na seans o dwóch pięknych przygranicznych miastach – Krośnie i Użhorodzie. Obejrzenie tych filmów z pewnością zwróci Twoją uwagę na te tereny, a może nawet spowoduje, że spakujesz walizki i udasz się w podróż na Podkarpacie lub Zakarpacie. Wspomniane miasta, mające bogate dziedzictwo kulturowe i interesujące pod wieloma względami, pozostają wciąż nieodkryte przez turystów, a ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Zespół projektowy uważa, że najlepszym sposobem dotarcia do szerokiego grona odbiorców jest zaprezentowanie im atrakcyjnej historii audiowizualnej. 

Promocja dziedzictwa kulturowego Krosna i Użgorodu jest głównym założeniem projektu Moviecities. Cel ten będzie realizowany poprzez tworzenie krótkich filmów promocyjnych. Najpierw planowane jest przeprowadzenie adresowanego do młodzieży konkursu na najlepszą prezentację dziedzictwa kulturowo-historycznego Krosna i Użhorodu (krótkie filmy wideo po stronie ukraińskiej oraz konkurs filmowy i artystyczny po stronie polskiej). Następnie zwycięzcy – 10 uczniów z każdego kraju – wezmą udział w warsztatach, podczas których będą się uczyć technik tworzenia animacji poklatkowej i krótkich filmów promocyjnych. Zostaną także zaproszeni na wyjazdy studyjne do miast partnerskich, podczas których będą mogli zapoznać się z dziedzictwem kulturowym sąsiadów i poznać techniki filmowe. Warsztaty zaowocują stworzeniem filmu (5-7 min.) o Użhorodzie oraz animacji poklatkowej (5-10 min.) o Krośnie. W celu zaprezentowania rezultatów projektu oraz omówienia roli sektora audiowizualnego w promocji dziedzictwa kulturowego, zorganizowane zostaną dwa wydarzenia: Międzynarodowe Forum "Promocja dziedzictwa kulturowego miast poprzez sztukę filmową" na Ukrainie oraz Konferencja Filmowa w Polsce.

Realizacja projektu zwiększy zainteresowanie grup docelowych bogatym dziedzictwem kulturowym Krosna i Użhorodu, przyciągnie więcej zwiedzających i przyczyni się do zwiększenia dobrobytu mieszkańców.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna