Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Użhorodu

AKRONIM

Moviecities

NUMER

PBU2/0824/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Miasto Krosno (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Wydział Kultury, Sportu, Młodzieży i Rodziny Rady Miasta Użgorod (Obwód zakarpacki, Ukraina)
Biuro Wystaw Artystycznych (Województwo podkarpackie, Polska)
Zakarpacka Komisja Filmowa (Obwód zakarpacki, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 60 630,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 54 567,00 €
CZAS TRWANIA 18 miesięcy 01.04.2020 - 30.09.2021

Opis projektu

Rozsiądź się wygodnie, upewnij, że masz pod ręką zapas popcornu i przygotuj na seans o dwóch pięknych przygranicznych miastach – Krośnie i Użhorodzie. Obejrzenie tych filmów z pewnością przyciągnie Twoją uwagę, a może nawet sprawi, że spakujesz walizki i udasz się w podróż na Podkarpacie lub Zakarpacie. Wspomniane miasta, choć bogate w dziedzictwo kulturowe i interesujące pod wieloma względami, pozostają wciąż nieodkryte przez turystów, a ich potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Zespół projektowy uznał, że najlepszym sposobem dotarcia do szerokiego grona odbiorców jest zaprezentowanie im atrakcyjnej historii audiowizualnej. 

Promocja dziedzictwa kulturowego Krosna i Użgorodu była głównym założeniem projektu Moviecities. Cel ten został zrealizowany poprzez stworzenie krótkich filmów promocyjnych. Najpierw zaplanowano przeprowadzenie konkursu dla młodzieży na najlepszą prezentację dziedzictwa kulturowo-historycznego Krosna i Użhorodu (krótkie filmy wideo po stronie ukraińskiej oraz konkurs filmowy i artystyczny po stronie polskiej). Następnie zwycięzcy – 10 uczniów z każdego kraju – wzięli udział w warsztatach, podczas których uczyli się technik tworzenia animacji poklatkowej i krótkich filmów promocyjnych. Wzięli również udział w wycieczkach, które pozwoliły im odkryć dziedzictwo ich regionów i poznać techniki tworzenia filmów. Ponadto stworzono wirtualne wycieczki z przewodnikiem, które w łatwy i przystępny sposób prezentują młodym ludziom dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-ukraińskiego. W wyniku warsztatów powstał film krótkometrażowy o Użhorodzie oraz animacja poklatkowa o Krośnie. Aby zaprezentować wyniki projektu i omówić rolę sektora audiowizualnego w promocji dziedzictwa kulturowego, zorganizowano dwa wydarzenia: Międzynarodowe Forum "Współpraca transgraniczna i sektor audiowizualny na rzecz promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego" na Ukrainie oraz konferencję filmową on-line w Polsce.

Realizacja projektu zwiększa zainteresowanie grup docelowych bogatym dziedzictwem kulturowym Krosna i Użhorodu, przyciągając więcej zwiedzających i przyczyniając się do zwiększenia dobrobytu mieszkańców.

 

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna