Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

2 zamki: wspólna historia, wspólna promocja, impuls do wzmocnienia współpracy, przepływu turystów i wzrostu gospodarczego

AKRONIM

Promo2Castles

NUMER

PBU2/0807/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Instytut Rozwoju Regionalnego (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Fundacja Pro Arte et Historia (Województwo podkarpackie, Polska)
Państwowy rezerwat historyczno-architektoniczny w Żółkwi (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 000,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 400,00 €
CZAS TRWANIA 15 miesięcy 01.10.2019 - 31.12.2020

Opis projektu

Zamki w Żółkwi i Krasiczynie to wyjątkowe zabytki ukraińsko-polskiego pogranicza. Oba kryją setki lat unikatowej i intrygującej historii ludzkości. Niestety ich potencjał turystyczny jest niewykorzystany ze względu na stan tych obiektów. Aby sprostać nowym wyzwaniom współczesnego rynku turystycznego, potrzebne jest innowacyjne podejście do zarządzania i promocji.

Według zespołu projektowego Promo2Castles ​​skuteczna promocja, rozwój kompetencji personelu oraz zaangażowanie społeczności lokalnych obu miast może zachęcić do zwiedzania tych zabytków. Trzy edycje warsztatów i program wymiany dla menadżerów kultury pomogą w zdobyciu nowej wiedzy oraz wygenerowaniu atrakcyjnych i innowacyjnych inicjatyw kulturalnych. Kluczowym działaniem będzie wykorzystanie zamków na nowo w celu przekształcenia ich w centra kultury, kreatywności i technologii. Dwa duże wydarzenia projektowe, Polsko-Ukraińskie Forum Kulturalne w Krasiczynie poświęcone postaci kard. Adama Sapiehy oraz Ukraińsko-Polskie Forum Kulturalne w Żółkwi na temat dziedzictwa historycznego, zaprezentują przeszłość i teraźniejszość zamków. Dopełnieniem dyskusji i prezentacji będzie znakomite wydarzenie muzyczne, czyli otwarta opera klasyczna. Dla bardziej skutecznej promocji Żółkwi opracowana zostanie również polityka brandingowa i marketingowa. Co więcej, zmodernizowanie strony internetowej Państwowego Rezerwatu Historyczno-Architektonicznego w Żółkwi pomoże zwiedzającym w odkrywaniu lokalnych atrakcji.

Wspólne działania projektowe będą podstawą do długotrwałej współpracy transgranicznej. Dodatkowo zwiększą liczbę turystów w regionach, stwarzając nowe możliwości dla rozwoju MŚP i poprawiając dobrobyt mieszkańców oraz pobudzając rozwój społeczno-gospodarczy po obu stronach granicy.

Aktualności z projektu

04 04 / 05 / 2020

„Ucz się od innych, ale pozostań sobą”, czyli jak menedżerowie kultury Zamku w Żółkwi zdobywali doświadczenia

Miło nam przedstawić zwycięskie opowiadanie w naszym konkursie na najciekawszą historię z projektu realizowanego w ramach naszego Programu. Jej autorką jest p. Ulyana Terletska (Уляна Терлецька) z Ukrainy, która opisała projekt Promo2Castles (PBU2/0807).

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna