Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie

AKRONIM

TwinMonasteries

NUMER

PBU1/0658/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie (Województwo mazowieckie, Polska)

BENEFICJENT

Organizacja Religijna „Kuria Archidiecezji Lwowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego" na Ukrainie (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 638 872,58 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 374 985,32 €
CZAS TRWANIA 47 miesięcy 01.08.2019 - 30.06.2023

Opis projektu

Węgrów i Rawa Ruska, oddalone tylko o 360 km, znajdują się po dwóch stronach granicy polsko-ukraińskiej. Oba posiadają wybitne zabytki, w tym bliźniacze barokowe klasztory dawnego Zakonu Reformatów zbudowane przez włoskich architektów z Valsoldy, które obecnie są w bardzo złym stanie. W rzymskokatolickiej parafii pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie nadal jest kościół, plebania i przedszkole, pozostaje jednak duża przestrzeń niewykorzystana z powodu poważnych zniszczeń. Zniszczenie kościoła rzymskokatolickiego w Rawie Ruskiej jest tak poważne, że obiekt jest wyłączony z użytkowania.

Projekt TwinMonasteries ma rozwiązać te problemy poprzez stworzenie „Szlaku Klasztorów Poreformackich”, który będzie przebiegał przez byłe obiekty reformatów na terytorium Polski i Ukrainy. Dwa historyczne obiekty sakralne zostaną gruntownie odnowione i zaadoptowane na Centra Dialogu Kultur w Węgrowie oraz w Rawie Ruskiej. Rewitalizacja obejmuje prace budowlane w budynkach i kościele, przystosowanie oraz wyposażenie w sprzęt niezbędny do zakwaterowania. W obu klasztorach powstaną również miejsca do działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Ponadto, zgodnie z regułą Zakonu Franciszkańskiego „Miłość dla ludzi w potrzebie”, powstanie Rodzinny Dom Dziecka w Rawie Ruskiej. Dzięki organizacji wymiany młodzieży, konferencji, różnorodnych występów kulturalnych i wystaw w nowo utworzonych centrach, dialog między regionami i krajami stanie się bardziej bezpośredni i intensywny.

Efekty projektu TwinMonasteries służyć będą promocji kultury i tradycji obu sąsiadujących krajów podnosząc atrakcyjność obszaru przygranicznego wśród mieszkańców i turystów.

Movies

Aktualności z projektu

10 10 / 06 / 2022
02 02 / 04 / 2020

Проект тижня - TwinMonasteries

Реалізація проекту була символічно розпочата на початку серпня 2019 року

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna